Publiskie iepirkumi

06.11.2012Drukāt
Iepirkums - Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izgatavošanas materiālu iegāde

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izgatavošanas materiālu iegāde"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/8.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159.

 

Iepirkuma priekšmets: Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izgatavošanas materiālu iegāde. Iepirkumā tiks iegādāts – 3000 gab. apliecību sagataves un 6 apliecību apdrukas lentas. 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.pantu. Tiek slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 1593 LVL (viens tūkstotis deviņdesmit trīs lati) bez PVN par līguma darbības laiku. CPV 30192400-5. 

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: no 2012.gada 20.novembra līdz 2012.gada 14.decembrim.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 20.novembrim plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa  tālr.67359128, mob.26809493, e-pasts – pasts@bti.gov.lv , piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.10.2020