Publiskie iepirkumi

31.01.2013Drukāt
Iepirkums - Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem"

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/1.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159. Iepirkuma komisija izveidota ar VBTAI 2013. gada  22. janvāra rīkojumu Nr.1-1/ 35.

 

Iepirkuma priekšmets: Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem CPV 85321000-5

 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma

   1

8. pantu. Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 6000 latiem (seši tūkstoši latiem) par līguma darbības laiku.

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: no 2013.gada 15.februāra līdz 2013.gada 25.novembrim

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2013.gada 11.februāra plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pie pasūtītāja kontaktpersonas, piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

 Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020