Publiskie iepirkumi

03.03.2016Drukāt
Iepirkums - Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimeņu noteikumi""

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi”" 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/6.

 

Iepirkums sastāv no divām daļām

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājumi un atbildes:

Daži jautājumi par iepirkumu Nr.VBTAI 2016/1-18/6:

  1. vai tehniskajā specifikācijā pieminētā rokasgrāmata ir publiski pieejama un vai mācību laikā tā būs pieejama arī papīra formātā? Vai izglītojamiem tā ir bezmaksas?
  2. 18. un 21.lappusē Prasībās pakalpojuma sniedzējam teikts, ka jābūt pieredzei bērnu tiesību aizsardzības jomā ne mazāk kā trīs gadi. Vai tas attiecas uz pasniedzējiem?
  3. 20.lappusē 1.punktā minēts apmācāmo skaits – 100 audžuģimenes, 2.punktā – 20 apmācāmie piecās grupās. Savukārt, 27.lappusē minēti 200 apmācāmie. Cik ir pareizi?
  4. Vai 98 stundu programmu drīkst plānot 10 mācību dienās?
  5. Vai 98 stundu programmai noslēguma tests ir kāds jau gatavs izstrādāts tests? Tas ir kautkur pieejams?
  6. Vai pareizi saprotu, ka pieteikumā pievienojam tikai piesaistīto pedagogu CV uc.dokumentus. Tātad, mentoru dokumenti nav jāiesniedz?
  7. Ja piesakās abām iepirkuma daļām, jāiesniedz 6 sašūtas dokumentu „grāmatas” – katrai iepirkuma daļai 3 „grāmatas”?

1)      Rokasgrāmata pieejama http://www.bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/aktualitates/?doc=4295&page , rokasgrāmatas pavairošanas izdevumi iekļaujami piedāvājumā.

2)      Šajā gadījumā nolikumā ir neprecizitāte, primāri ir jāorientējas pēc nolikuma 9. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kur ir noteikta pieredze 1 gads.

3)      Apmācāmo skaits zināšanu pilnveidē 200 audžuvecāki (nekorekti minētas 100 audžuģimenes, nevis audžuvecāki, plānotais audžuvecāku skaits, ir 200, tātad, grupas pa 20 sanāk 10), kopējais skaits noteikts nolikuma 3.1.apakšpunktā un finanšu piedāvājumā.

4)      Plānotas ir 98 akadēmiskās stundas, ja apmācības tiek dalītas 10 dienās, dienā sanāk mazliet vairāk, kā 7 parastās stundas, kas ir pieņemami apmācību veikšanai vienā dienā

5)       Mācību testu sagatavo izpildītājs, saturs saskaņojams ar pasūtītāju.

6)      MK noteikumos ir minēts, ka mentors ir audžuģimene ar pieredzi vai speciālists darbā ar audžuģimenēm, līdz ar to, ja nebūs iesniegta informācija par mentoru un  mentora dokumenti, pirms līguma slēgšanas noteikti tiks pieprasīta papildus informācija par mentoru, ja tā netiks iesniegta kopā ar iepirkuma dokumentiem, tamdēļ labāk būtu minēto pievienot iepirkuma piedāvājumam.

7)      Jā, ja piesakās uz abām iepirkuma daļām, jābūt 6 atsevišķām sadaļām, jo iesniedzamā informācija katrai daļai var būt atšķirīga.  

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.02.2020