Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2018. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2018. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par supervīziju – apmācību vadīšanu saistībā ar EK projektu “SIC Latvia Netsafe II”

 

 

 

Ilona Krone

1 stundas cena 70,00

29.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

20.12.2017.

nr.1-5/5483

Līgums par psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

VBTAI2017/1-18/7

14.12.2017.

04.01.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

73712,00

20.12.2018.

 

Līgums par supervīziju vadīšanu BTAD un ĢBAD ierēdņiem un darbiniekiem, kuri nodrošina VBTAI krīzes intervences komandas darbību

 

 

 

Ilona Krone

1 stundas cena 70,00

29.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

20.12.2017.

nr.1-5/5483

Līgums par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

7425,09

25.07.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

29.01.2018.

nr.1-6/423

Līgums par raidlaika nodrošināšanu

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

15000,00

16.03.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par raidlaika nodrošināšanu

 

 

 

VSIA “Latvijas Televīzija”

2349,00

28.02.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu

VBTAI2018/1-18/1

22.01.2018.

05.02.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

319841,00

20.12.2018.

Publisko iepirkumu likuma 10.panta kārtībā veikts iepirkums

Līgums par audžuģimeņu apmācību organizēšanu un vadīšanu (Piecu soļu interaktīvā audžuģimeņu mācību programma)

VBTAI2018/1-18/3

06.02.2018.

19.02.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

12250,00

20.12.2018.

 

Līgums par audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošanu

VBTAI2018/1-18/3

06.02.2018.

19.02.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

6757,50

20.12.2018.

 

Līgums par sociālas reklāmas materiālu izvietošanu Rīgas Satiksmes sabiedriskajā transportā

 

 

 

SIA “TeleBaltics”

12028,93

02.04.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 12.punkts

Līgums par vieglā pasažieru transportlīdzekļa ilgtermiņa nomu

VBTAI2018/1-18/4

12.02.2018.

26.02.2018.

SIA “Favorit Rent”

15625,80

20.03.2021.

 

Līgums par video tiešraidi no Rīgas pils

 

 

 

SIA “LETA”

950,00

15.05.2018.

 

Līgums par konferences “Latvijai 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam 20” logo izstrādi un titulfoto iegādi, formatēšanu un simbolikas izvietošanu 

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

266,32

25.04.2018.

 

Līgums par informatīvo un prezentācijas materiālu maketēšanu, izgatavošanu un piegādi

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

3057,00

29.05.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

28.03.2018.

nr.1-6/1313

Līgums par potenciālo adoptētāju apmācību

VBTAI2018/1-18/5

05.03.2018.

26.03.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

58065,00

14.12.2018.

 

Līgums par piekļuves sistēmas montāžu

 

 

 

SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība”

327,34

19.05.2018.

 

Līgums par videomateriālu sagatavošanu un ekspertu viedokļu un konsultatīvā atbalsta pakalpojuma saņēmēju viedokļa filmēšanu konferences “Latvijai 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam 20” vajadzībām

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

330,58

08.05.2018.

 

Līgums par radošo darbnīcu  “Bērna tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem un sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem

 

 

 

SIA “001A”

6450,00

23.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

23.03.2018.

nr.1-6/1231

Līgums par konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” noformējumu ar ziedu kompozīcijām

 

 

 

SIA “Ls happiness factory”

506,01

15.05.2018.

 

Līgums par sinhronās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” vajadzībām

 

 

 

SIA “KT Serviss”

1160,00

15.05.2018.

 

Līgums par konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Nīke  E”

3139,62

15.05.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

20.04.2018.

nr.1-6/1606

Līgums par konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” moderatora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “GROWTH&

INTELLIGENCE”

400,00

15.05.2018.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.08.2018