Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019.gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par nedzīvojamo telpu nomu 18.novembra ielā 16, Rēzeknē

 

 

 

SIA “Rēzeknes meža rūpniecības sabiedrība”

Nomas maksa mēnesī 113,19

31.12.2022.

Sludinājums par iespēju pieteikties publicēts Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā 07.01.2019, līgums noslēgts 30.01.2019. Nr. 1-16/2.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Cēsīs

 

 

 

SIA “Merits”

471,07

22.02.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 29.01.2019. Nr.5.8-6/477, līgums noslēgts 07.02.2019.

Nr. 1-16/3.

Līgums par preses un portālu klippingu  un sociālo tīklu monitoringu

 

 

 

SIA “LETA”

1927,58

31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.02.2019. Nr.16/644, līgums noslēgts 19.02.2019.

Nr. 1-16/4.

Līgums par personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Baltijas Ekonomikas izpētes centrs”

1614,00

18.03.2019. ar iespēju līgumu pagarināt līdz 31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.02.2019. Nr.1-6/645, līgums noslēgts 18.03.2019.

Nr. 1-16/6.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Daugavpilī

 

 

 

SIA “Belkanto”

485,95

04.04.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.03.2019. Nr.5.8-6/1166, līgums noslēgts 25.03.2019.

Nr. 1-16/7.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Liepājā

 

 

 

SIA “Miko Liepāja”

431,57

25.04.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.03.2019. Nr.5.8-6/1167, līgums noslēgts 25.03.2019.

Nr. 1-16/8.

Līgums par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu ar mērķi nodrošināt psiholoģisko un atbalstu krīzes intervences komandas un EK projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III”aktivitāšu izpildē iesaistītajiem speciālistiem

 

 

 

Ilona Krone

Vienas stundas cena 70,00

31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 25.03.2019. Nr.1-6/1407, līgums noslēgts 21.02.2019.

Nr. 1-16/11.

Līgums par telpu nomu Ventspils ielā 53, Rīgā

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

1557,20 mēnesī

31.12.2022.

līgums noslēgts 29.04.2019.

Nr. 1-16/11.

Līgums par psiholoģiskās izpētes veikšanu un atzinuma sniegšanu par SIA “Bērnu Oāze” bijušajiem audzēkņiem

 

 

 

Nodibinājums “Centrs Dardedze”

9976,00

07.09.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 15.03.2019. Nr.1-6/1296, līgums noslēgts 07.05.2019.

Nr. 1-16/13.

Līgums par bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides semināra dalībnieku ēdināšanu Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

 

 

 

SIA “Lekon”

306,78

15.05.2019.

līgums noslēgts 07.05.2019.

Nr. 1-16/14.

Līgums par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

3300,79

12.07.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 05.04.2019. Nr.1-6/1573, līgums noslēgts 09.05.2019.

Nr. 1-16/15.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.06.2019