Publiskie iepirkumi

28.02.2018

Ņemot vērā konstatēto nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikumā, iepirkums tiek pārtraukts bez rezultāta.

 

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/5.8-7/1/ESF. 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājums:

Vēlējos precizēt, kāds ir budžets nolikumā norādīto pakalpojumu veikšanai. Nolikumā tas nav norādīts.

Atbilde:

Iepirkums VBTAI2018/5.8-7/1/ESF “Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai” tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Publisko iepirkumu likuma 9.pantu piemēro, ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (bez PVN).

Attiecīgi iepirkumā saņemtajiem piedāvājumiem, tiks vērtēta un salīdzināta piedāvājumos norādītā cena un kvalitāte, pēc tam, kad tiks noteikts iepirkuma uzvarētājs,  tiks vērtēts, kāds finansējums ir pieejams šim mērķim un vai pieejamie līdzekļi ir atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem.

 

28.02.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/5

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Lēmums un līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/4 "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

Lēmums un līgumi par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/3 "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

12.02.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai."

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/4

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Lēmums u līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/1 "Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

06.02.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi""

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/3

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

17.01.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/1

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

08.01.2018

Iepirkums VBTAI 2018/1-18/2 beidzies bez rezultāta.

Pēc iepirkuma nolikuma aktualizēšanas tiks izsludināts atkārtots iepirkums.

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai."

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/2

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājums:

Jautājums saistībā ar auto nomas iepirkumu nr. VBTAI 2018/1-18/2.

Jautājums ir saistībā ar piegādes laiku prasītajai automašīnai. Lūgums paskaidrot, kā, Jūsuprāt,būs iespējams piegādāt automašīnu jau 22.01.2018, ja konkursa iesniegšanas datums ir 19.01.2018, kas ir piektdiena.

Ņemot vērā iepriekšēju pieredzi saistībā ar auto nomas iepirkumiem, tad līguma parakstīšana pēc rezultātu paziņošanas parasti ievelkas ne mazāk kā  nedēļu, jo vienmēr pirms parakstīšanas līgumus ir jāsaskaņo un tikai pēc saskaņošanas notiek līgumu parakstīšana, līdz ar ko nebūs pamata uz kā būs iespējams Jūs nodrošināt ar prasīto automašīnu vai aizvietošanas automašīnu līdz tiek piegādāta prasītā automašīna.

 

Atbilde:

Saistībā ar Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka to automašīnu, ko piedāvāsiet nomai uz 36 mēnešiem Jūs varēsiet piegādāt ar 2018.gada 1.februāri, līdz tam brīdim būs jānodrošina  līdzvērtīga maiņas automašīna. Piekrītam, ka termiņš ir īss un saspringts, bet tas ir arī pretendenta administratīvās kapacitātes jautājums. Vēršam Jūsu uzmanību, ka šis ir Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktais iepirkums, atvēršana ir plānota 19.janvārī no rīta, izvērtēšanu ir plānots veikt 19.janvārī, līdz ar to, nav nekādu problēmu informēt pretendentus par pieņemto lēmumu pat 19.janvārī. Mūsu izsludinātajam iepirkumam ir pievienots līguma projekts, kurā tiks iekļauti tikai pretendenta rekvizīti, cena un līgumam tiks pievienotas jau iepirkumā pretendentu iesniegto dokumentu kopijas, tamdēļ, kā norādiet, līguma saskaņošanai nav nepieciešama nedēļa, bet būtībā, tas nav pat vienas darba dienas jautājums.

Protams, ja  izvērtēšana aizkavējas un līguma noslēgšana netiek veikta, kā plānots, bez noslēgta līguma automašīna nebūs jāpiegādā.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.12.2018