Publiskie iepirkumi

19.02.2015

Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/3.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

05.02.2015

Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/2.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

Jautājumus un atbildes saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālākajā tekstā.

 

 

 

29.01.2015

Supervīziju organizēšana un vadīšana bāriņtiesu priekšsēdētājiem vai priekšsēdētāju vietniekiem

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/1.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

 

10.01.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām".

Iperikuma Nr. VBTAI 2014/1-18/13

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

10.01.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana".

Iperikuma Nr. VBTAI 2014/1-18/12

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

22.12.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

17.12.2014

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/13.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

 

17.12.2014

Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana, vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/12.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

 

05.12.2014

Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/11.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

Jautājumu un atbildi saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālāk.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021