Publiskie iepirkumi

17.12.2014

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/13.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

 

17.12.2014

Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana, vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/12.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

 

05.12.2014

Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/11.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

Jautājumu un atbildi saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālāk.

 

 

27.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 1. daļas 14. punktam un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

11.08.2014

Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 1.daļas 14.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/10.

 

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja vajadzībām

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

11.08.2014

Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 1.daļas 14.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/8.

 

Iepirkums pārtraukts ar 2014.gada 11.augustu sakarā ar to, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netika saņemts neviena pretendenta piedāvājums.

 

 

21.07.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Prokuroru apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 1. daļas 11. punktam un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

15.07.2014

Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 1.daļas 14.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/8.

 

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja vajadzībām

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

04.07.2014

Prokuroru apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 1. daļas 11. punktam un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu""

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/9.

 

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja vajadzībām

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

30.06.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.12.2018