Publiskie iepirkumi

04.07.2014

Prokuroru apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 1. daļas 11. punktam un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu""

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/9.

 

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja vajadzībām

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

30.06.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

26.06.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "

Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

11.06.2014

Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/7.

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

10.06.2014

Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/6.

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

03.06.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Vadlīniju izstrāde un radošo darbnīcu speciālistgiem par konfliktu risināšanu skolās organizēšana un vadīšana".

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

20.05.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 2. daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu""

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

20.05.2014

Vadlīniju izstrāde un radošo darbnīcu speciālistiem par konfliktu risināšanu skolās organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/5.

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

30.04.2014

Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/4.

 

Programmu saskaņošanai iesniedzama informācija, atbilstoši  Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 13.punktā noteiktajam “Lai saskaņotu izglītības programmu, inspekcijā iesniedz iesniegumu, izstrādāto izglītības programmu un pasniedzēju sarakstu, norādot pasniedzēju izglītību, kvalifikāciju, profesionālo pieredzi. Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas inspekcija saskaņo izglītības programmu, uzdod izglītības iestādei vai ministriju padotības iestādēm, kuru nolikumos paredzēts veikt izglītojošas darbības, izglītības programmu precizēt un iesniegt atkārtoti, vai pieņem lēmumu par atteikumu saskaņot izglītības programmu”.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

29.04.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi""

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019