Publiskie iepirkumi

11.04.2014

Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/3.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

24.02.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

12.02.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu saliedēšanas pasākuma "Iepazīsti mani" organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

07.02.2014

Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/2.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

29.01.2014

Audžuģimeņu saliedēšanas pasākuma "Iepazīsti mani" organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/1.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

21.01.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai"

 

Ar protokolu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

10.01.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

10.01.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām"

 

Ar protokolu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

20.12.2013

Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/11.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

14.12.2013

Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu

atbalsta grupu organizēšana, vadīšana

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/10.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019