Publiskie iepirkumi

11.12.2013

Atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē informāciju par 2013. gadā slēgtajiem līgumiem. 

 

Ar šo informāciju variet iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

06.12.2013

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/9.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

01.07.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām"

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

28.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām"

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

28.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Četru reģionālo audžuģimeņu salidojumu organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

13.06.2013

Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/6.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

13.06.2013

Četru reģionālo audžuģimeņu salidojumu organizēšana un vadīšana”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/7.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

12.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/8.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

26.04.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi""

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

18.04.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Radošo darbnīcu speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem un konferences speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019