Publiskie iepirkumi

13.06.2013

Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/6.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

13.06.2013

Četru reģionālo audžuģimeņu salidojumu organizēšana un vadīšana”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/7.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

12.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/8.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

26.04.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi""

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

18.04.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Radošo darbnīcu speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem un konferences speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

12.04.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi””

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/5.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

03.04.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem un konferences speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem organizēšana un vadīšana”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/4.

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

03.04.2013
Informācija par iepirkumu - Radošo darbnīcu speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem un konferences speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem organizēšana un vadīšana

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izsludinātais iepirkums nr. VBTAI 2013/1-18/3 ir beidzies 26.03.2013. bez rezultātiem, jo nebija saņemts neviena pretendenta pieteikums, iepirkums tiks sludināts atkārtoti.

15.03.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem un konferences speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem organizēšana un vadīšana”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/3.

 

26.02.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumiem Nr. 729 "Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu""

 

Ar protokolu varat iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021