Publiskie iepirkumi

14.02.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu””

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/2.

 

12.02.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem"

 

Ar protokolu varat iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

31.01.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem"

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/1.

 

17.01.2013

Atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē informāciju par 2012. gadā slēgtajiem līgumiem. 

 

Ar šo informāciju variet iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

09.01.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana"

 

Ar protokolu varat iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

07.01.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē iepirkuma procedūras ziņojumu par iepirkumu Nr. VBTAI 2012/1-18/10 "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm,  ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām"

 

Ar ziņojumu varat iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

21.12.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai"

 

Ar protokolu varat iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

12.12.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana, vadīšana "

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/12.

 

12.12.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi"

 

Ar protokolu varat iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

07.12.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/11.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021