Publiskie iepirkumi

13.12.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana".

Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/14.

 

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

05.12.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām".

Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/13.

 

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

16.09.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Speciālistu apmācību mediācijas kā konfliktu risināšanas metodes izmantošanai skolā organizēšana un vadīšana”. Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/12.

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

29.07.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Speciālistu apmācību mediācijas kā konfliktu risināšanas metodes izmantošanai skolā organizēšana un vadīšana”. Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/11.

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

12.07.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām” Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/10

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

30.06.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Kancelejas preču piegāde Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām” Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/9

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

28.06.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām” Iepirkums Nr.VBTAI 2011/1-18/8

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

13.05.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina atklātu konkursu

"Audžuģimeņu salidojuma organizēšana un vadīšana

Nr.VBTAI 2011/1-18/7

Konkursa nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.

 

20.04.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina atklātu konkursu "Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku un bērnu praktisko apmācību pēc uzvedības korekcijas programmas INTEX (intensīvi ekspresīvā psihoterapija un psihokorekcija) vai līdzvērtīgas vadīšana un organizēšana” Nr.VBTAI 2011/1-18/6

Konkursa nolikumu lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021