Publiskie iepirkumi

19.05.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un ziņojumu par iepirkumu procedūru "Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/3.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

20.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, ziņojumu un līgumu par iepirkumu procedūru "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/2.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

16.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu procedūru "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/1.

 

Līgums pievienots 2017. gada 29. martā.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

13.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumus un vienošanās par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/5.

 

Līgumi pievienoti 2017. gada 29. martā.

 

Vienošanās pievienotas 2017. gada 15. novembrī.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

10.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 2. daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/4.

 

Līgums pievienots 2017. gada 23. martā.

 

 

Ar dokumentu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

27.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana.

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/3. 

 

24.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”.

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/5. 

 

21.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/4. 

 

02.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/2. 

 

 

Publikācijas turpinājumā iespējams iepazīties ar jautājumiem un atbildēm par šo iepirkumu.

30.01.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/1. 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019