Publiskie iepirkumi

27.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana.

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/3. 

 

24.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”.

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/5. 

 

21.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/4. 

 

02.02.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/2. 

 

 

Publikācijas turpinājumā iespējams iepazīties ar jautājumiem un atbildēm par šo iepirkumu.

30.01.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/1. 

 

17.10.2016

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vajadzībām izsludina iepirkumu Nepilngadīgo peronu atbalsta informācijas sistēmas pielāgošana”.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.IeM IC 2016/35.

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties, sekojot saitēm:

http://www.ic.iem.gov.lv/lv/node/705

http://pvs.iub.gov.lv/show/468347

 

 

Iepirkums ir noslēdzies (līgums ir parakstīts 15.12.2016).

Informācija par iepirkuma rezultātiem ir pieejama:

  1. http://www.ic.iem.gov.lv/lv/node/705;
  2. http://pvs.iub.gov.lv/show/478062.
01.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkuma procedūru "Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības programmu un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI2016/5.8-7/3/ESF.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

19.07.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības pogrammu un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2016/5.8-7/3/ESF.

 

 

19.07.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/11.

 

 

Ar dokumentu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

11.07.2016

Eiropas Savienības fonda projekta  Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem  ar saskarsmes grūtībām, uzvedības  traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanas ietvaros organizētā iepirkuma procedūra identifikācijas nr.VBTAI2016/5.8-7/2/ESF  “Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības programmu un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija” 2016. gada 11. jūlijā tiek pārtraukta, lai veiktu precizējumus iepirkuma procedūras nolikumā. Pēc precizējumu veikšanas tiks izsludināta jauna iepirkumu procedūra.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021