Publiskie iepirkumi

05.07.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/11.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

22.06.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības pogrammu un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2016/5.8-7/2/ESF.

 

 

Iepirkums Nr. VBTAI 2016/5.8-7/2/ESF „Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības programmu un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija ir pārtraukts.

Pēc precizējumu veikšanas tiks izsludināta jauna iepirkumu procedūra.

 

22.06.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Mēbeļu piegāde Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanai".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/5.8-7/1.

 

 

Ar dokumentiemvar iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

31.05.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Mēbeļu piegāde Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanai” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/5.8-7/1.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

06.05.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu "Ģimenē krīze - risini to" bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/9.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

06.05.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem, sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/10.

 

 

Ar lēmumu, līgumu un līguma grozījumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

02.05.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/8.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

27.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Vājredzīgo un neredzīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/7.

 

 

Ar lēmumu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

13.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu "Ģimenē krīze - risini to!" bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/9.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Vājredzīgo un neredzīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšanas organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/7.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021