Publiskie iepirkumi

06.05.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem, sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/10.

 

 

Ar lēmumu, līgumu un līguma grozījumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

02.05.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/8.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

27.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Vājredzīgo un neredzīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/7.

 

 

Ar lēmumu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

13.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu "Ģimenē krīze - risini to!" bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/9.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Vājredzīgo un neredzīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšanas organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/7.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/8.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/10.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

01.11.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/6.

 

 

Ar lēmumu, līgumu un līguma grozījumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

24.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. apriļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", kā arī ziņojumu par šo iepirkumu, līgumu un līguma grozījumus.

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/2.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

08.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumus par iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/3.

 

 

Ar lēmumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019