Publiskie iepirkumi

11.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/8.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana” 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/10.

 

 

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

01.11.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/6.

 

 

Ar lēmumu, līgumu un līguma grozījumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

24.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. apriļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", kā arī ziņojumu par šo iepirkumu, līgumu un līguma grozījumus.

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/2.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

08.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumus par iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/3.

 

 

Ar lēmumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

04.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku un speciālistu 24 stundu apmācību organizēšana un vadīšana par preventīviem pasākumiem vardarbības risku novēršanai un ģimeniskas vides attīstīšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/4.

 

 

Ar lēmumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

03.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi”" 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/6.

 

Iepirkums sastāv no divām daļām

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

19.02.2016

Iepirkums tiek pārtraukts, jo līdz piedāvājumu iesniegšanas noslēguma termiņam netika saņemts neviena pretendenta piedāvājums.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi”" 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/5.

 

Iepirkums sastāv no divām daļām

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

19.02.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku un speciālistu 24 stundu apmācību organizēšana un vadīšana par preventīviem pasākumiem vardarbības risku novēršanai un ģimeniskas vides attīstīšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/4.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.02.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu “Komunikācijas tehnikas” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/1.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021