Publiskie iepirkumi

19.02.2016

Iepirkums tiek pārtraukts, jo līdz piedāvājumu iesniegšanas noslēguma termiņam netika saņemts neviena pretendenta piedāvājums.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi”" 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/5.

 

Iepirkums sastāv no divām daļām

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

19.02.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku un speciālistu 24 stundu apmācību organizēšana un vadīšana par preventīviem pasākumiem vardarbības risku novēršanai un ģimeniskas vides attīstīšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/4.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

11.02.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un līguma grozījumus par iepirkumu "Radošo darbnīcu “Komunikācijas tehnikas” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2016/1-18/1.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

11.02.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/3.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

10.02.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkuma procedūru “Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”"

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/2.

 

 Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas datumu, lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 15.03.2016.

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

27.01.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu “Komunikācijas tehnikas” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/1.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

18.01.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/16.

 

 

Ar lēmumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

18.01.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/15.

 

 

Ar lēmumu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

21.12.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/16.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

21.12.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu " Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana, vadīšana "

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/15.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.12.2018