Paziņojumi presei

23.04.2018Drukāt
Brīdinām par viltus bāriņtiesu darbinieku vizītēm

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīcībā nonākusi informācija par gadījumu, kad pie ģimenes ar bērniem, kura nav un nekad nav bijusi bāriņtiesas un sociālo dienestu redzeslokā, automašīnā bez atpazīšanas zīmēm ieradušās vairākas personas, un ar viltu iekļuvušas ģimenes dzīvesvietā. Savu apmeklējumu personas pamatojušas ar it kā saņemtu informāciju par bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumiem konkrētajā ģimenē. Minētās personas uzdevušās par citas pašvaldības bāriņtiesas, sociālā dienesta un policijas darbiniekiem, kuriem ir pienākums apsekot un noskaidrot ģimeņu dzīves apstākļus.  Ģimenes uzticību radījis tas, ka viena no personām bijusi tērpusies policijas formas tērpā.

Vēršam uzmanību, ka pašvaldības darbinieki (bāriņtiesu, sociālā dienesta, pašvaldības policija) var darboties tikai savas administratīvās teritorijas robežās.

Aicinām ikvienu, pirms ielaist savā mājoklī pašvaldības darbiniekus, prasīt:

  1. pašvaldības darbiniekam uzrādīt dienesta apliecību;
  2. piefiksēt minēto personu vārdu, uzvārdu.

Aizdomu gadījumā lūdzam fiksēt arī automašīnas valsts numura zīmi, personu izskatu un nekavējoties par to ziņot Valsts policijai.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020