Paziņojumi presei

17.04.2019Drukāt
Konsultatīvā diena Riebiņu novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Rēzeknes reģiona (turpmāk tekstā – VBTAI) Valsts bērnu tiesību aizsardzības departamenta valsts bērnu tiesību aizsardzības galvenā inspektore Gunita Kopeika un bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākā inspektore Inese Kapača 2019. gada 26. aprīlī organizē Konsultatīvo dienu Riebiņu novadā.

2019. gada 26. aprīlī no plkst. 12:30 līdz plkst. 14:00 Riebiņu novada bāriņtiesas telpās Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, sniegs konsultācijas Riebiņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 

 

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie VBTAI inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns), u.c. jautājumiem.

 

Papildus informāciju varat saņemt pie VBTAI speciālistēm, zvanot pa tālr. 64 628 145.

 

 

Uz tikšanos Riebiņos!

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020