Paziņojumi presei

16.07.2012

2012. gada 25. jūlijā Aizputes novada domes telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Aizputes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

18.06.2012

2012. gada 27. jūnijā Viļakas novada bārīntiesas un sociālā dienesta telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Viļakas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

08.06.2012

2012. gada 27. jūnijā Vaiņodes novada domes telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Vaiņodes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

07.06.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 šī gada 11. un 12. jūnijā rīkos ikgadējo akciju „Uzticības tālrunis audžuģimenēm”. Tās laikā ikviens audžuvecāks ir aicināts zvanīt uzticības tālrunim, lai saņemtu profesionālu psiholoģisku atbalstu saistībā ar psiholoģiskām problēmām attiecībās ar bērniem, kā arī konsultētos par sev nozīmīgām tēmām saistībā ar bērna adaptāciju ģimenē, konfliktsituāciju risināšanu, bērnu savstarpējām attiecībām, uzvedības problēmām, u.c.

05.06.2012

Akcijas „Redzi, dzirdi? Nepaliec vienaldzīgs!” laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 konsultanti atbildējuši uz 1972 zvaniem, snieguši 442 konsultācijas, kā arī 19 gadījumos informējuši zvanītājus par inspekcijas, bāriņtiesu, audžuģimeņu u.c. jautājumiem. Akcijas laikā pieņemti arī 7 ziņojumi par iespējamiem smagākiem vardarbības gadījumiem, kas šoreiz lielākoties saistīti ar zvanītāja situāciju ģimenē - fizisku un emocionālu vardarbību, kā arī seksuālu vardarbību no sveša cilvēka puses. Šajos gadījumos informācija nodota tālākām darbībām inspektoriem vai citām atbildīgajām institūcijām.

29.05.2012

Tuvojoties 1. jūnijam, Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina sabiedrību pievērst lielāku uzmanību bērnu fiziskajai drošībai. „Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad pirms vasaras un skolas beigām bērni vairāk pievēršas atpūtai brīvā dabā, tostarp riteņbraukšanai, skrituļošanai un citiem aktīvās atpūtas veidiem. Diemžēl pienācīgu drošības līdzekļu neizmantošana noved pie traumām, kuru skaits, pēc mediķu teiktā, pēdējā laikā ir dramatiski pieaudzis”, uzsver VBTAI priekšniece Laila Rieksta - Riekstiņa. Turpinot savas iestrādes bērnu traumatisma mazināšanai, VBTAI tuvākajā laikā prezentēs informatīvu filmiņu par drošības līdzekļu nelietošanas riskiem un iespējām izvairīties no traumām, kas tapusi sadarbībā ar raidījumu „Māmiņu klubs”, izmantojot Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu padomus.

29.05.2012

Ir noslēdzies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotais eseju konkurss skolēniem „Kādu es vēlos redzēt savu skolu”. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu no visas Latvijas, sacenšoties trīs kategorijās – vispārizglītojošo skolu 7. – 9. klašu un vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēnu, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupās.

28.05.2012

Piektdien, 1. jūnijā - Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā, Rēzeknē tiek rīkota Valsts bēnru tiesību aizsardzības inspekcijas Atvērto durvju diena un "Karstā telefona" akcija.

24.05.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111, tuvojoties Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, turpinās akciju „Redzi, dzirdi? Nepaliec vienaldzīgs!”. Laikā no 28. maija līdz 3. jūnijam bērni, pusaudži un pieaugušie tiek aicināti ziņot par vardarbības gadījumiem ģimenēs, izglītības un aprūpes iestādēs u.c., kā arī saņemt psiholoģisku palīdzību un atbalstu. Nepieciešamības gadījumā informācija par iespējamu vardarbību tiks nodota VBTAI inspektoriem un citām institūcijām - bāriņtiesai, sociālajam dienestam, policijai vai Drošāka interneta centram, nodrošinot bērniem drošu dzīves vidi un bērnu tiesību ievērošanu.

23.05.2012

2011. gadā tika uzsākts radošo darbnīcu cikls pedagogiem, klašu audzinātājiem un atbalsta personālam „Pozitīvā domāšana darbā un sadzīvē”. Pirmajā ciklā tika piedāvāta iespēja pilnveidot prasmes pozitīvi domāt, sekmīgi pilnveidot darba prasmes un uzlabot saskarsmi ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2018