Paziņojumi presei

27.11.2012

Lai palīdzētu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un to palīgiem uzlabot kontaktu ar viņu audzēkņiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments rīko papildus radošo darbnīcu „Bērna emocijas un audzināšana”, kas notiks šī gada 7. decembrī no plkst. 10:00 līdz 14:30.

27.11.2012

Turpinot veiksmīgi aizsākto radošo darbnīcu ciklu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti piedāvā jaunu radošo darbnīcu „Bērna saskarsmes prasmju attīstīšana” arī bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu psihologiem, sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem, kas savā ikdienā strādā ar bērniem.

22.11.2012

2012. gada 26. novembrī Aknīstes novada domes telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Aknīstes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

16.11.2012

2012. gada 30. novembrī Durbes novada Sociālā centra telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Durbes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

12.11.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 14. decembrī rīko semināru „Bērns vecāku šķiršanās gadījumā: juridiskās, psiholoģiskās un pedagoģiskās sekas”. Seminārs prioritāri paredzēts bāriņtiesu, tiesu, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem.

07.11.2012

Lai palīdzētu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un to palīgiem uzlabot kontaktu ar viņu audzēkņiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments rīko radošo darbnīcu „Bērna emocijas un audzināšana”, kas notiks šī gada 23. novembrī no plkst. 10:00 līdz 14:30.

29.10.2012

2012. gada 30. novembrī Mazsalacas novada bāriņtiesas ēkā notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Mazsalacas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

23.10.2012

Palīdzot skolu psihologiem, sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments rīko radošo darbnīcu „Bērna saskarsmes prasmju attīstīšana”, kas notiks šī gada 13. novembrī no plkst. 10:00 līdz 14:30.

19.10.2012

2012. gada 30. oktobrī Viesītes novada domes telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Viesītes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

15.10.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā 15. oktobrī notika preses konference, kuras gaitā mediji tika informēti par skolēnu aptaujas rezultātiem par viņu attieksmi pret atkarību izraisošām vielām un to lietošanas paradumiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.12.2018