Paziņojumi presei

10.12.2012

2012. gada 19. decembrī Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Krāslavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

06.12.2012

2012. gada 21. decembrī Burtnieku novada Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvas centrā notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Burtnieku novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

06.12.2012

2012. gada 19. decembrī Priekules novada sociālā dienesta telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Priekules novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

28.11.2012

Trešdien, 28. novembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju apmeklēja Baltkrievijas sabiedriskās labdarības organizācijas „Mir bez graņic” („Pasaule bez robežām”) priekšsēdētāja Tatjana Pojevskaja un priekšsēdētājas vietnieks Aleksejs Anaņenko. Viesi savas vizītes Latvijā laikā iepazīstas ar bērnu tiesību aizsardzības sistēmu mūsu valstī, kā arī apgūst pieredzi, ko varētu izmantot bērnu aizsardzības uzlabošanā kaimiņvalstī.

28.11.2012

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 24. novembrī, notika konkursa bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu komandām „Iepazīsti mani” fināls. Tajā mērojās spēkiem sešas komandas no pieciem bērnu namiem – bāreņu nama „Līkumi”, biedrības „Asociācija „Dzīvesprieks””, sociālās aprūpes centra „Tērvete”, Valkas novada bērnu nama „Saulīte” un Naujenes bērnu nama. Labākos rezultātus izdevās sasniegt „Dzīvesprieka” un „Saulītes” komandām.

27.11.2012

Lai palīdzētu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un to palīgiem uzlabot kontaktu ar viņu audzēkņiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments rīko papildus radošo darbnīcu „Bērna emocijas un audzināšana”, kas notiks šī gada 7. decembrī no plkst. 10:00 līdz 14:30.

27.11.2012

Turpinot veiksmīgi aizsākto radošo darbnīcu ciklu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti piedāvā jaunu radošo darbnīcu „Bērna saskarsmes prasmju attīstīšana” arī bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu psihologiem, sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem, kas savā ikdienā strādā ar bērniem.

22.11.2012

2012. gada 26. novembrī Aknīstes novada domes telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Aknīstes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

16.11.2012

2012. gada 30. novembrī Durbes novada Sociālā centra telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Durbes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

12.11.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 14. decembrī rīko semināru „Bērns vecāku šķiršanās gadījumā: juridiskās, psiholoģiskās un pedagoģiskās sekas”. Seminārs prioritāri paredzēts bāriņtiesu, tiesu, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.02.2019