Paziņojumi presei

28.03.2011

2011. gada 21. aprīlī Jaunpiebalgas novada pašvaldības ēkas telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Jaunpiebalgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

25.03.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Valmieras reģiona inspektore ceturtdien, 24. martā, telefoniski saņēma informāciju, ka reisa autobusā Valmiera – Rīga atrodas, iespējams, iereibis vīrietis ar zīdaini, turklāt bērns ir nemierīgs, nepārtraukti skaļi raud, bet vīrietis viņu aprūpēt nav spējīgs.

22.03.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti, veicot pārbaudi skolēnu nometnē Iecavas novadā, konstatējuši bērnu tiesību pārkāpumus, savukārt nometne tikusi slēgta. Zīmīgi, ka šīs nometnes organizētājam šī nav pirmā bēdīgā pieredze skolēnu nometņu organizēšanā – līdzīga nometne par nopietniem pārkāpumiem tika slēgta vēl 2005. gada vasarā.

22.03.2011

No šā gada marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir uzsākusi piedāvāt jaunu pakalpojumu – kovīziju ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem. Martā notika pirmā kovīzija bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē „Dzeguzīte”, to vadīja divi inspektori.

18.03.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMP dienests) aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem, kā droši pavadīt pavasara brīvlaiku, lai tas nebeigtos ar traģiskām sekām.

16.03.2011

Trešdien, 16. martā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) notika viena no pirmajām radošajām darbnīcām bērniem un pusaudžiem – inspekcijā viesojās Smārdes pamatskolas 8. klases audzēkņi.

14.03.2011

2011. gada 30. martā Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkas telpās notiks konsultāciju diena Vecpiebalgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

14.03.2011

Pirmo reizi Latvijā ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19) ietvaros tiek kopā aicināti saistīto dienestu pārstāvji un nometņu vadītāji no reģioniem, lai risinātu un optimizētu nometņu reģistrēšanas, saskaņošanas un pārraudzības kārtību.

 

Detalizētāka informācija atrodama pielikumā.

07.03.2011

No šā gada marta visā Latvijas teritorijā bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijā. Lai konsultāciju varētu saņemt ģimene krīzes situācijā, būs vajadzīgs pašvaldības sociālā dienesta vai bāriņtiesas norīkojums.

07.03.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 9. martā plkst. 11:00 rīkos preses konferenci, lai informētu par aizvadītajā gadā aktuālākajām problēmām bērnu un pusaudžu auditorijās, kā arī pastāstītu par saviem jaunajiem piedāvājumiem šo problēmsituāciju risināšanai.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2018