Paziņojumi presei

13.08.2009

 

Lai nepilngadīgie ieslodzītie iegūtu psiholoģiskās zināšanas un prasmes, kas motivētu viņus uzsākt sociāli atzītu dzīves veidu un palīdzētu veiksmīgāk adaptēties atgriežoties no apcietinājuma, kā arī, lai mazinātu savstarpējos konfliktus nepilngadīgo ieslodzīto vidū un starp uzraugiem un nepilngadīgajiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi Cēsu nepilngadīgo audzināšanas iestādē organizē semināru – radošās darbnīcas nepilngadīgo ieslodzīto sociālpsiholoģiskai izaugsmei.

17.07.2009

Saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kad liela daļa vecāku vairs nevar atļauties bērnus sūtīt uz vasaras nometnēm, kā arī nometņu skaits ir samazinājies un bērniem bieži vien nākas palikt mājās vieniem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina vecākus pievērst uzmanību bērnu drošībai.

18.06.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) vēršas pie vecākiem ar aicinājumu, Līgo svētku laikā, būt īpaši uzmanīgiem un pārliecināties par bērnu drošību, tādejādi pasargājot bērnus no negadījumiem.

09.06.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) martā izsludināja konkursus skolēniem – eseju „ Es gribu pateikt saviem vecākiem, ka ...”un pieteikumu „Mūs vienmēr uzklausa un saprot”. Jūnija sākumā inspekcijā notika abu konkursu laureātu sveikšana un apbalvošana.

15.05.2009

Starptautiskā uzticības tālruņu diena tiek atzīmēta jau trešo gadu pēc kārtas, vairāk kā 100 pasaules valstīs, kurās darbojas bērnu uzticības tālruņi. Bērnu Uzticības tālruņu darbinieki visā pasaulē atsaucās uz bērnu vajadzībām pēc rūpēm un drošības, vienlaikus bērniem sniedzot iespēju saņemt palīdzību un atbalstu, kā arī dodot iespēju pastāstīt par savām grūtībām un problēmām.

27.04.2009
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Latvijas vecāku apvienību „VISI ” un E-pārvaldes sekretariāta projektu Net – Safe Latvia rīkoja akciju „Vecāku uzticības tālrunis
22.04.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ik dienas saņem jautājumus no vecākiem, kuri meklē palīdzību, dažādu situāciju risināšanā, kas saistītas ar vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, attiecībām skolā, kā arī par bērnu drošību interneta vidē. Tāpēc, lai vecākiem palīdzētu psiholoģisku situāciju risināšanā attiecībās ar bērniem, VBTAI kopīgi ar Latvijas vecāku apvienību „VISI” un sadarbībā ar E-pārvaldes sekretariāta projektu Net – Safe Latvia no 22.aprīļa līdz 24. aprīlim, laikā no plkst. 08.00 – 23.00, rīko akciju „Vecāku uzticības tālrunis”.

01.04.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), sadarbībā ar Latvijas pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, veica vispārizglītojošo skolu aptauju par esošo situāciju un problēmām 2008./ 2009. mācību gada otrā pusgada sākumā. Apkopotie dati liecina, ka kopumā no izglītības iestādēm, kas iesūtījušas atbildes, vairāk kā 11 000 bērnu skolā neēd siltas pusdienas, un gandrīz 1000 bērniem pašvaldības nav piešķīrušas brīvpusdienas, kā arī ne visiem bērniem tiek nodrošināts transports nokļūšanai no dzīves vietas uz skolu un atpakaļ.

03.03.2009

Jau otro gadu pēc kārtas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina pieteikumu konkursu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...”. Konkursa mērķis ir apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos audzēkņi ciena un vērtē visaugstāk.

02.03.2009

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un iecietību starp bērniem un vecākiem, kā arī sekmētu pozitīvas attiecības un mazinātu vardarbību ģimenē, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un Rīgas domes Atkarības profilakses centru izsludina konkursu skolēniem „Gribu pateikt saviem vecākiem, ka ...”.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2018