Paziņojumi presei

09.06.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) martā izsludināja konkursus skolēniem – eseju „ Es gribu pateikt saviem vecākiem, ka ...”un pieteikumu „Mūs vienmēr uzklausa un saprot”. Jūnija sākumā inspekcijā notika abu konkursu laureātu sveikšana un apbalvošana.

15.05.2009

Starptautiskā uzticības tālruņu diena tiek atzīmēta jau trešo gadu pēc kārtas, vairāk kā 100 pasaules valstīs, kurās darbojas bērnu uzticības tālruņi. Bērnu Uzticības tālruņu darbinieki visā pasaulē atsaucās uz bērnu vajadzībām pēc rūpēm un drošības, vienlaikus bērniem sniedzot iespēju saņemt palīdzību un atbalstu, kā arī dodot iespēju pastāstīt par savām grūtībām un problēmām.

27.04.2009
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Latvijas vecāku apvienību „VISI ” un E-pārvaldes sekretariāta projektu Net – Safe Latvia rīkoja akciju „Vecāku uzticības tālrunis
22.04.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ik dienas saņem jautājumus no vecākiem, kuri meklē palīdzību, dažādu situāciju risināšanā, kas saistītas ar vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, attiecībām skolā, kā arī par bērnu drošību interneta vidē. Tāpēc, lai vecākiem palīdzētu psiholoģisku situāciju risināšanā attiecībās ar bērniem, VBTAI kopīgi ar Latvijas vecāku apvienību „VISI” un sadarbībā ar E-pārvaldes sekretariāta projektu Net – Safe Latvia no 22.aprīļa līdz 24. aprīlim, laikā no plkst. 08.00 – 23.00, rīko akciju „Vecāku uzticības tālrunis”.

01.04.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), sadarbībā ar Latvijas pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, veica vispārizglītojošo skolu aptauju par esošo situāciju un problēmām 2008./ 2009. mācību gada otrā pusgada sākumā. Apkopotie dati liecina, ka kopumā no izglītības iestādēm, kas iesūtījušas atbildes, vairāk kā 11 000 bērnu skolā neēd siltas pusdienas, un gandrīz 1000 bērniem pašvaldības nav piešķīrušas brīvpusdienas, kā arī ne visiem bērniem tiek nodrošināts transports nokļūšanai no dzīves vietas uz skolu un atpakaļ.

03.03.2009

Jau otro gadu pēc kārtas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina pieteikumu konkursu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...”. Konkursa mērķis ir apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos audzēkņi ciena un vērtē visaugstāk.

02.03.2009

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un iecietību starp bērniem un vecākiem, kā arī sekmētu pozitīvas attiecības un mazinātu vardarbību ģimenē, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un Rīgas domes Atkarības profilakses centru izsludina konkursu skolēniem „Gribu pateikt saviem vecākiem, ka ...”.

11.02.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar E - lietu sekretariātu īsteno projektu Net – Safe Latvia, kas paredzēts, lai izglītotu bērnus un jauniešus, kā arī sabiedrību kopumā, par interneta lietošanas drošību. Projekta laikā tiks sniegta informācija, kas ir emocionālā pazemošana interneta vidē un, kur griezties pēc palīdzības gadījumā, ja tīmeklī ir notikusi emocionālā vardarbība.

29.01.2009

Saistībā ar notikušajiem nelaimēs gadījumiem, kas notika 25.janvārī, kad Rīgā dūmos nosmaka 10 gadus vecs zēns un 28. janvārī Liepājā neizdevās izglābt divu 8 gadus vecu zēnu dzīvību, kas bija devušies pastaigāties pa plāno ledu, kā arī citiem līdzīgiem gadījumiem, kuros cietuši bērni, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina vecākus un skolotājus atgādināt bērniem par sekām, kas var izraisīties neuzmanīgi rīkojoties ar uguni vai arī staigājot pa nedrošu ledu.

16.01.2009

Kā liecina apkopotie statistikas dati par 2008. gadu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) uzticības tālruņa konsultanti 2008. gadā ir atbildējuši uz 259 077 zvaniem no kuriem 15 369 gadījumos ir sniegtas psiholoģiskās konsultācijas. Lai arī saņemto zvanu skaits uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni salīdzinoši ar pagājušo gadu ir samazinājies, tomēr ir palielinājies inspektoriem nodoto ziņojumu skaits, kā arī ir pieaudzis sagatavoto vēstuļu apjoms saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.01.2019