Paziņojumi presei

01.12.2006
Pirmajā darbības gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) uzmanības centrā bija bērnu savstarpējā un pret bērniem vērstā fiziskā un emocionālā vardarbība. Par to liecina gan inspektoru secinājumi veicot pārbaudes mācību iestādēs, ģimenēs un citviet, gan bērnu stāstītais inspekcijas Bērnu Uzticības tālrunim 8006008.
24.11.2006

Piektdien, 24. novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) rīkotajā diskusijā vairākas valsts institūcijas un sabiedriskās institūcijas vienojās par ieteikumiem, kas jāveic, lai samazinātu skolas somu svaru.

29.09.2006
Sveiciens Skolotāju dienā!

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sūta sveicienus Skolotāju dienā, vēlot ikvienam pedagogam būt laimīgam! Ja skolotājs būs laimīgs, tad neizpaliks arī panākumi darbā ar skolēniem. Radošu garu, labu veselību un panākumus darbā vēlot,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

20.09.2006

Otrdien, 19.septembrī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju tikšanās, kurā pārrunāti sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” veiktās kompleksās pārbaudes rezultāti. IZM pēc veiktās pārbaudes „Strautiņos” nesaskata nozīmīgus pārkāpumus iestādes administrācijas rīcībā, savukārt VBTAI uzskata, ka šāda nostāja neļauj operatīvi risināt korekcijas iestādē samilzušās problēmas.

31.08.2006

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija novēl, lai šis mācību gads ikvienam skolēnam un skolotājam ir ne tikai sekmīgs, bet arī laimīgs!

28.08.2006

Pirmdiena, 28.augusts. Alūksnes rajona prokuratūra lūgusi Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras padotībā ir sociālās korekcijas izglītības iestāde „Strautiņi”, izvērtēt šai iestādē pieņemto noteikumu „Audzēkņu darbības, stimulēšanas un koriģēšanas sistēma” atbilstību bērnu tiesību aizsardzības principiem un normatīvo aktu prasībām.

15.08.2006

Otrdiena, 15.augusts. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, veicot pārbaudes bērnu vasaras nometnēs, tajās konstatējuši dažādus bērnu tiesību pārkāpumus – nometnēs nav veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, tās nav saskaņotas ar pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Sabiedrības veselības aģentūru, nav slēgti līgumi ar vecākiem par bērna atrašanos nometnē u.c. pārkāpumi. Tādējādi šo nometņu rīkotāji nav uzņēmušies pilnu atbildību par bērnu drošību nometņu norises laikā.

08.08.2006

Otrdien, 8.augustā, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā kompleksajā pārbaudē sociālās korekcijas izglītības iestādē "Strautiņi", Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) secinājusi, ka kopš jūnija beigām, kad VBTAI veica atkārtotu bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaudi, iestādē nepieciešamās pārmaiņas nav notikušas.

24.07.2006

Jūlijā darbu sākušas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Liepājas reģionālās inspektores Daina Cērpa un Inga Dobele, kuru pārraudzībā ir Liepāja un Liepājas rajons, Saldus un Saldus rajons. Kopš darbības uzsākšanas jau veiktas vairākas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, rīkoti reidi Liepājas un Saldus peldvietās, kā arī rīkotas tikšanās ar sociālajiem pedagogiem.

18.07.2006

Otrdien, 18.jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju tikšanās, kurā abas puses vienojās par konkrētiem pasākumiem, kas būtu realizējami sociālās korekcijas izglītības iestādes „Strautiņi” darbībā, lai pilnībā nodrošinātu sociālo korekciju un bērnu tiesību ievērošanu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.04.2018