Paziņojumi presei

23.02.2006

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori lūdz vecākus un pedagogus veltīt vairāk laika un ieinteresētības, lai sekmētu ciešu savstarpējo sadarbību bērna audzināšanā, jo no tās ir atkarīga bērnu nākotne – viņu iespējas iegūt labu izglītību un augstu konkurētspēju darba tirgū.

09.02.2006

Regulāri sekojot līdzi Latvijas Avīzes rakstiem par sociālām tēmām, esam pamanījuši, ka pēdējā laikā pastiprināta uzmanība veltīta skolotāju un skolēnu tiesību un pienākumu tematikai. Tādās publikācijās kā „Huligāni pret direktoru” (31.01.2006, autors Ramons Ratseps) un „Vērtē audzēkņu un direktora rīcību” (04.02.2006, autore Rita Ruska), kā arī lasītājas E.Vilnes gatavotajā komentārā „No kurienes vardarbība un meli?” (08.02.2006.) – apkopoti lasītāju jautājumi par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un tās darbību. Tālāk esam sagatavojuši atbildes uz lasītāju interesējošiem jautājumiem.

07.02.2006

Regulāri sekojot līdzi satraucošajām ziņām par bērnu un pusaudžu izklaidēm uz ledus dažādās ūdenstilpnēs, un par gadījumiem, kad bērni ielūzuši ledū, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori aicina vecākus, skolotājus un citus pieaugušos pievērst pastiprinātu uzmanību bērnu un pusaudžu drošībai.

06.02.2006

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidotais Uzticības tālrunis – 8006008 pirmajās trīs darbības dienās saņēmis jau 1592 bērnu un pusaudžu zvanus, no kuriem 338 gadījumos sniegts psiholoģiskais atbalsts vai konsultācijas, 50 – sniegta nepieciešamā informācija, bet 7 gadījumi nodoti izskatīšanai Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistiem vai attiecīgās pašvaldības speciālistiem.

01.02.2006

Trešdien, 2006.gada 1.februārī, darbību sāk bezmaksas Uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem – 8006008. Uzticības tālrunis jebkuram bērnam un pusaudzim dos iespēju saņemt atbalstu grūtās, sarežģītās dzīves situācijās, saņemt psiholoģisku un arī praktisku palīdzību dažādu krīzes situāciju un problēmu risināšanā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.06.2018