Plānotās pārbaudes mēnesim

31.01.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada februārim

 

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada FEBRUĀRIM

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

01.02.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

01.02.2017.

Tikšanās par konferences “Viens bērns divās pasaulēs” organizēšanu

Rīga

02.02.2017.

Tikšanās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas juridiskās darba grupas ietvaros ar pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, Tiesībsarga biroja, Valsts darba inspekcijas

Rīga

03.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" novietnē “Gaiļezers”

Rīga

06.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Juglas vidusskolā

Rīga

06.02.2017.

Tikšanās ar nodibinājuma “Solis Piebalgā” rehabilitācijas centra vadītāju par veiktās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

Rīga

06.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Babītes vidusskolā

Piņķi,

Babītes novads

06.02.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Rīga

08.02.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

Rīga

13.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Irlavas bērnu namā

Irlava, Tukuma novads

14.02.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Valmiera

15.02.2017.

Konsultāciju diena Krimuldas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Krimuldas novads

28.02.2017.

Dalība nodibinājuma “Centrs Dardedze” projekta “No teorijas uz realitāti - attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ekspertu darba grupā

Rīga

Mēneša laikā

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīga

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

01.02.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

03.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Adamovas speciālajā internātpamatskolā

Rēzekne

08.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

Adamova,

Rēzeknes novads

14.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Maltas speciālajā internātpamatskolā

Malta,

Rēzeknes novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Rugāju novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Rugāji,

Rugāju novads

Mēneša laikā

Tikšanās par krīzes centru rekomendāciju izpildi Rugāju novada pašvaldībā

Rugāji,

Rugāju novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

01.02.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

02.02.2017.

Konsultāciju diena Līvānu novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Līvāni

02.02.2017.

Tikšanās ar pārstāvjiem no Līvānu novada Sociālā dienesta

Līvāni

08.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Jēkabpils

08.02.2017.

Tikšanās ar pārstāvjiem no Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes

Jēkabpils

15.02.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā.

Naujenes pagasts,

Daugavpils novads

Mēneša laikā

Tikšanās ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa darbiniekiem

Daugavpils

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

01.02.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

02.02.2017.

Tikšanās ar Liepājas speciālās internātpamatskolas administrāciju par veiktās padziļinātās pārbaudes rezultātiem un sagatavotajām rekomendācijām

Liepāja

07.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 10. vidusskolā

Liepāja

14.02.2017.

Tikšanās ar Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotājiem par bērnu drošības un sadarbības jautājumiem

Priekules

novads

17.02.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā konkrētas problēmsituācijas risināšanai

Liepāja

22.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils krīzes centrā ģimenēm ar bērniem "Paspārne"

Ventspils

23.02.2017.

Dalība projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” starpinstitucionālajā komandas sanāksmē par iestādes kompetencēm cilvēku tirdzniecības novēršanai un par palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem

Liepāja

24.02.2017.

Konsultāciju diena Vaiņodes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Vaiņodes novads

 

24.02.2017.

Tikšanās par krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildi Vaiņodes novadā

Vaiņodes novads

 

Mēneša ietvaros

Tikšanās ar Talsu novada Strazdes bērnu nama administrāciju par tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

Talsu novads

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

01.02.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

02.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vecpiebalgas vidusskolā

Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads

07.02.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lēdurgas pamatskolā

Lēdurga,

Krimuldas novads

09.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS bērnu ciematā

Valmiera

15.02.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”

Naukšēni,

Naukšēnu novads

28.02.2017.

Konsultāciju diena Burtnieku novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Burtnieku novads

Mēneša laikā

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Naukšēnu novads

Mēneša laikā

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lieta ietvaros

Valkas novads

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019