Plānotās pārbaudes mēnesim

01.03.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada martam

 

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada MARTAM

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

01.03.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 47. vidusskolā

Rīga

01.03.2017.

Dalība Saeimas pieprasījuma sēdē

Rīga

01.03.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba grupā par konferences “Viens bērns divās pasaulēs” rīkošanu

Rīga

02.03.2017.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā par bērnu ārvalstu braucienu reģistrēšanu

Rīga

03.03.2017.

Dalība nometņu ekspertu padomes sēdē

Rīga

03.03.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā konferencē “Viens bērns divās pasaulēs”

Rīga

03.03.2017.

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Rīga

05.-10.03.2017.

Dalība “Aud Train” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

Haapsalu,

Igaunija

06.03.2017.

 

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Jelgava

06.03.2017.

Dalība Administratīvā rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

Rīga

07.03.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Jelgava

08.-09.03.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas speciālajā internātpamatskolā

Rīga

13.03.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Rīga

16.03.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Baldone”

Baldones novads

20.03.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude  VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"”

Jelgava

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

05.-10.03.2017.

Dalība “Aud Train” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

Haapsalu,

Igaunija

      07.03.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepna internātpamatskolā

Liepna,

Alūksnes novads

10.03.2017.

Dalība pasākumā “Atvērto durvju diena” Gaujienas internātpamatskolā

Gaujiena,

Apes novads

16.03.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

Rīga

21.03.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

Ezersala,

Ciblas novads

28.-30.03.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesgrīvas internātpamatskolā vardarbības risku novērtēšanai

Upesgrīva,

Talsu novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Varakļānu novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Varakļāni

Varakļānu novads

Mēneša laikā

Krīzes centru rekomendāciju izpildes pārbaude Varakļānu novada pašvaldībā

Varakļāni,

Varakļānu novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

02.03.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrētu gadījumu risināšanai

Daugavpils

03.03.2017.

Dalība Daugavpils Universitātes organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē “Darbs dara darītāju”

Daugavpils

07.03.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”

Iršu pagasts,

Kokneses novads

05.-10.03.2017.

Dalība “Aud Train” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

Haapsalu,

Igaunija

15.03.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā “Mūsmājas”

Krāslava

16.03.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

Rīga

21.03.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

Bormaņi,

Kokneses novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Salas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Salas novads

Mēneša laikā

Kovīzija bērnu nama administrācijai un speciālistiem

Daugavpils

Mēneša laikā

Starpinstitucionālā tikšanās Dagdas novada sociālajā dienestā

Dagda

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

01.03.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Kristīgajā pirmsskolas izglītības iestādē

Liepāja

02.03.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Liepāja

03.03.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Liepāja

05.-10.03.2017.

Dalība “Aud Train” apmācībās “Sistēmā balstīta bērnu aprūpes iestāžu revīzija”

Haapsalu,

Igaunija

13.03.2017.

Tikšanās ar Talsu 2. vidusskolas pedagogiem par bērnu drošības un sadarbības jautājumiem

Talsi

16.03.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru un darbinieku seminārā

Rīga

21.03.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajās apmācībās par trauksmi, tās izpausmes veidiem

Rīga

21.03.2017.

Dalība Liepājas tiesas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas sēdē

Liepāja

 

29.-30.03.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesgrīvas internātpamatskolā vardarbības risku novērtēšanai

Talsu novads

 

Mēneša ietvaros

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils novada bērnu namā “Stikli”

Ventspils novads

Mēneša ietvaros

Konsultāciju diena Skrundas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Skrundas novads

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

08.-09.03.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas speciālajā internātpamatskolā

Rīga

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019