Plānotās pārbaudes mēnesim

28.04.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada maijam

 

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada MAIJAM

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

02.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dobeles Kristīgajā pamatskolā

Dobele

02.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Imanta”

Rīga

03.05.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīga

08.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 22. vidusskolā

Rīga

08.-09.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Olimpiskajā centrā

Daugavpils

09.05.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Bauskas novads

09.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”

Jūrmala

10.05.2017.

Konference “Būvējam drošu skolu”

Rīga

11.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Slimnīcā “Ģintermuiža””

Jelgava

11.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē

Rīga

12.05.2017.

Konsultāciju diena Iecavas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Iecava,

Iecavas novads

15.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas sākumskolā “Valodiņa”

Rīga

15.05.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Bauskas novads

15.05.2017.

Dalība speciālistu sanāksmē Slimību profilakses un kontroles centrā

Rīga

16.05.2017.

Dalība ekspertu padomes projektā “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no fiziskas sodīšanas uz bērnu aizsardzību”

Rīga

16.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Teika”

Rīga

18.05.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīga

29.05.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Pļavnieki”

Rīga

Mēneša laikā

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”

Rīga

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā “Laubere”

Ogres novads

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

08.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stāķu pamatskolā

Stāķi,

Gulbenes novads

10.05.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  konferencē “Būvējam drošu skolu”

Rīga

15.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas internātpamatskolā

Gaujiena

Apes novads

17.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzelzavas internātpamatskolā

Dzelzava,

Madonas novads

23.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sveķu internātpamatskolā

Aduliena,

Gulbenes novads

25.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu internātpamatskolā

Ružina,

Rēzeknes novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

03.05.2017.

Tikšanās ar bērniem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Daugavpils

08.-09.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Olimpiskajā centrā

Daugavpils

10.05.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  konferencē “Būvējam drošu skolu”

Rīga

16.05.2017.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrā “Dzeguzīte”

Iršu pagasts,

Kokneses novads

23.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Ģimenes atbalsta centrā - patversmē

Daugavpils

30.05.2017.

Konsultāciju diena Preiļu novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Preiļi,

Preiļu novads

30.05.2017.

Konsultāciju diena Riebiņu novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Riebiņi,

Riebiņu novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Jaunjelgavas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Jaunjelgava,

Jaunjelgavas novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Neretas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Nereta,

Neretas novads

Mēneša laikā

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Daugavpils

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

08.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils novada bērnu namā “Stikli”

Ventspils novads

09.05.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Liepāja

10.05.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  konferencē “Būvējam drošu skolu”

Rīga

12.05.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā konkrēta gadījuma risināšanai

Liepāja

13.05.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Liepāja

Mēneša ietvaros

Tikšanās ar Valsts probācijas dienesta Liepājas nodaļu par sadarbību darbā ar nepilngadīgajām personām

Liepāja

Mēneša ietvaros

Divas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas

Liepāja

Mēneša ietvaros

Konsultāciju diena Skrundas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Skrundas novads

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

10.05.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Spāres internātpamatskolā

Amatas novads

23.05.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

Cēsis

25.05.2017.

Konsultāciju diena Mālpils novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Mālpils

30.05.2017.

Dalība apmācību seminārā projekta "Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību" (STROM II) ietvaros

Valmiera

Mēneša laikā

Lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā

Naukšēnu novads

Mēneša laikā

Lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā

Valkas novads

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019