Plānotās pārbaudes mēnesim

31.05.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada jūnijam

 

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada JŪNIJAM

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

01.06.2017.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionā

Rīga

01.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Vita”

Rīga

01.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Rīga

01.06.2017.

Tikšanās bērna viedokļa noskaidrošanai

Rīga

02.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā

Rīga

02.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Rīga

05.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Baldone

05.06.2017.

Tikšanās ar informācijas sniedzēju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem

Rīga

07.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā “Laubere”

Ogres novads

07.,08.06.2017.

Dalība AudTrain noslēguma konferencē: Ensuring the rights of children in alternative care

Viļņa

08.06.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Jūrmala

26.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Elejas bērnu namā – patversmē

Jelgavas novads

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude krīzes centrā bērniem un sievietēm “Māras centrs”

Rīga

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

01.06.2017.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Rēzeknes reģionā

Rēzekne

06.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Tiskādu bērnu namā

Ružina,

Rēzeknes novads

08.06.2017.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu bērnu namā

Ružina,

 Rēzeknes novads

Mēneša laikā

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Kalkūni”

Kalkūni,

Daugavpils novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Lubānas pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Lubāna

Mēneša laikā

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Lubānas novada pašvaldībā

Lubāna

Mēneša laikā

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rēzekne

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

01.06.2017.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Daugavpils reģionā

Daugavpils

20.06.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”

Sēlpils pagasts,

Salas novads

Mēneša laikā

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Kalkūni”

Kalkūni,

Daugavpils novads

Mēneša laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsākto 3 administratīvo pārkāpumu lietvedību ietvaros

Tiks precizēta

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Jaunjelgavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Jaunjelgava

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Neretas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Nereta

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

01.06.2017.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas reģionā

Liepāja

06.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas bērnu namā

Liepāja

08.06.2017.

Dalība Liepājas pilsētas izglītības iestāžu vadītāju seminārā

Liepāja

12.06.2017.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Saldus novadā

Saldus novads

20.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā “Stikli”

Ventspils novads

Mēneša ietvaros

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu novada krīžu centrā

Talsu novads

Mēneša ietvaros

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas

Liepāja

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

01.06.2017.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Valmieras reģionā

Valmiera

09.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Cēsis

14.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

14.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

14.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

15.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

15.06.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

20.06.2017.

Konsultāciju diena Vecpiebalgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Vecpiebalga,

Vecpiebalgas novads

20.06.2017.

Konsultāciju diena Priekuļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Priekuļi,

Priekuļu novads

Mēneša laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās administratīva pārkāpuma lietvedības ietvaros

Naukšēnu novads

Mēneša laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās administratīva pārkāpuma lietvedības ietvaros

Valkas novads

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019