Plānotās pārbaudes mēnesim

29.08.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada septembrim

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada SEPTEMBRIM

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

06.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu un jauniešu kristīgajā centrā “Arken”

Rīga

07.09.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīga

08.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

Rīga

11.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 146.pirmsskolas izglītības iestādē

Rīga

19.09.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Baldone”

Baldone

20.09.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

28.09.2017.

Dalība Ogres rajona tiesas sēdē administratīvā pārkāpuma lietā

Ogre

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

Jelgava

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

19.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

Ružina,

Rēzeknes novads

20.09.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

26.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā

Dzelzava,

Madonas novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

07.09.2017.

Tikšanās viedokļa noskaidrošanai

Daugavpils

08.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

Krāslava

19.09.2017.

Konsultāciju diena Kokneses novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Koknese

19.09.2017.

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās par konkrēta gadījuma risināšanu

Koknese

20.09.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

26.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zasas vidusskolā

Zasas pagasts,

Jēkabpils novads

29.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu nama Mātes un bērna atbalsta centrā “Avotiņi”

Naujenes pagasts,

Daugavpils novads

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

05.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Liepāja

06.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Liepāja

13.09.2017.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils sociālās aprūpes namā “Selga”

Ventspils

20.09.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Ventspils novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Ventspils novads

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

06.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā „Saulrīti”

Pārgaujas novads

13.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks”

Ērgļu novads

18.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Murjāņu sporta Ģimnāzijā

Sējas novads

19.09.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Murjāņu sporta Ģimnāzijā

Sējas novads

20.09.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

26.09.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”

Siguldas novads

26.09.2017.

Tikšanās ar nodibinājuma „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

Siguldas novads

27.09.2017.

Konsultāciju diena Salacgrīvas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Salacgrīvas novads

27.09.2017.

Konsultāciju diena Limbažu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Limbažu novads

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019