Plānotās pārbaudes mēnesim

28.09.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada oktobrim

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada OKTOBRIM

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

02.10.2017.

Dalība izglītojošās apmācībās bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi un saskarsmes grūtības, likumiskajiem pārstāvjiem, sociālajiem aprūpētājiem

Rīga

04.10.2017.

Dalība izglītojošās apmācībās bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi un saskarsmes grūtības, likumiskajiem pārstāvjiem, sociālajiem aprūpētājiem

Rīga

10.10.2017.

Dalība konferencē „Kāds dārzs ir bērnudārzs”

Rīga

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

16.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā

Bauska

19.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”

Rīga

26.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

Jelgava

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

03.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā

Dzelzava,

Madonas novads

10.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Tilžas internātpamatskolā

Tilža,

Balvu novads

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

17.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas internātpamatskolā

Gaujiena,

Apes novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Cesvaines novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Cesvaines novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

03.10.2017.

Dalība apmācībās “Trauksmes traucējumi un pamata atbalsta tehnikas”

Rīga

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

27.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā “Mūsmājas”

Krāslava

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Pļaviņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Pļaviņas

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Pāvilostas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Pāvilostas novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Kuldīgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Kuldīgas novads

Mēneša laikā

Krīzes centru sniegto ieteikumu/rekomendāciju izpildes pārbaude Pāvilostas novadā

Pāvilostas novads

Mēneša laikā

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās Liepājas Sociālajā dienestā par konkrēta gadījuma risināšanu

Liepāja

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

03.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  organizētajās apmācībās “Trauksmes traucējumi un pamata atbalsta tehnikas”

Rīga

04.10.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

Valkas novads

04.10.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

Valkas novads

10.10.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

Pārgaujas novads

11.10.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

25.10.2017.

Konsultāciju diena Salacgrīvas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Salacgrīvas novads

25.10.2017.

Konsultāciju diena Limbažu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Limbažu novads

30.10.2017.

Konsultāciju diena Naukšēnu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Naukšēnu novads

30.10.2017.

Konsultāciju diena Strenču novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Strenču novads

Mēneša laikā

Tikšanās ar attiecīgas pašvaldības sociālā dienesta speciālistiem par nodibinājuma „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” rekomendāciju izpildi gadījuma risināšanā

Tiks precizēts

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019