Plānotās pārbaudes mēnesim

31.10.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada novembrim

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada NOVEMBRIM

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

01.,02.11.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma internātpamatskolā

Tukums

01.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude hokeja skolā “Rīga”

Rīga

03.11.2017.

Tikšanās ar Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” un Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Baldone” administrāciju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

Rīga

06.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Babītes sporta kompleksā

Babītes novads

06.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 85. vidusskolā

Rīga

09.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaivaru pamatskolā

Jūrmala

14.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Stila un modes tehnikumā

Rīga

21.11.2017.

Konsultāciju dienas Rundāles novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Rundāles novads

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

01.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Trapenes pamatskolā

Trapene,

Apes novads

03.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

Franapole,

Ciblas novads

07.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

Ļaudona,

Madonas novads

10.11.2017.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā

Daugavpils

14.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stāmerienas pamatskolā

Stāmeriena,

Gulbenes novads

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

28.11.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

Istalsna,

Ludzas novads

30.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”

Istalsna,

Ludzas novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

01.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

Daugavpils

03.11.2017.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

Daugavpils

10.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā seminārā bāriņtiesām

Daugavpils

17.11.2017.

Konsultāciju diena Dagdas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Dagda,

Dagdas novads

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

28.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Daugavpils bērnunamā – patversmē “Priedīte”

Daugavpils

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

01.,02.11.2017.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tukuma internātpamatskolā

Tukums

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Talsu un Kuldīgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Talsu novads,

Kuldīgas novads

Mēneša laikā

Tikšanās ar Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāles “Liepāja” vadību par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

Vieta tiks precizēta

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

01.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Krimulda”

Krimuldas novads

02.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā

Limbažu novads

06.11.2017.

Dalība tiesas sēdē Valmieras rajona tiesā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu diviem nepilngadīgajiem

Valmiera

08.11.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras SOS bērnu ciematā

Valmiera

23.11.2017.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru seminārā

Rīga

28.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā „Centrs Valdardze”

Valmiera

29.11.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Umurga" Ģimenes atbalsta centrā

Limbažu novads

Mēneša laikā

Lietvedība administratīvā pārkāpumu lietā

Mālpils novads

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019