Konferenču materiāli

24.10.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 6. oktobrī rīkoja semināru internātskolu un speciālo internātskolu direktoriem. Semināra laikā tā apmeklētājiem bija iespēja gūt ieskatu bērnu uzvedības problēmās un to risinājumos, uzzināt par atbalsta sistēmas pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē, kā arī iepazīties ar labās prakses piemēriem izglītības iestādes darbības satura un vides pilnveidošanā.

 

Lai iepazītos ar seminārā izmantotajām prezentācijām, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

06.07.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 28. jūnijā rīkoja semināru ārpusģimenes aprūpes iestāžu direktoriem. Semināra laikā tā apmeklētājiem bija iespēja gūt ieskatu bērnu tiesību aizsardzības principu īstenošanā iestādēs, uzzināt par VBTAI 2015. gadā veikto bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem, iepazīties ar VBTAI ietvaros veidojamās Konsultatīvās nodaļas darbu un programmu "Bella" meiteņu pašapziņas stiprināšanai.

 

Lai iepazītos ar seminārā izmantotajām prezentācijām, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

20.06.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 17. jūnijā rīkoja semināru - diskusiju pašvaldību administratīvo komisiju priekšsēdētājiem. Seminārā Tieslietu ministrijas Valsttiesību departamenta direktore Anda Smiltēna informēja pasākuma apmaklētājus par grozījumiem likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", kā arī par nākotnes redzējumu par Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likumprojektu.

 

Pielikumā iespējams lejuplādēt semināra - diskusijas laikā izmantoto A. Smiltēnas prezentāciju.

04.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 31. martā rīkoja konferenci “Vardarbība: kā labāk palīdzēt cietušajam bērnam”. Konference prioritāri bija paredzēta krīzes centru speciālistiem, bāriņtiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un psihologiem.

 

Konferences laikā tās apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par aktuālākajām tendencēm un faktiem saistībā ar vardarbību pret bērniem un iespējā sniegt operatīvu un efektīvu palīdzību vardarbības upuriem.

 

Pielikumā atrodamas konferencē izmantotās speciālistu prezentācijas.

 

14.12.2015

2015. gada 10. decembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja semināru bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.

Pielikumā iespējams lejuplādēt seminārā izmantotās prezentācijas.

11.09.2015

2015. gada augustā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja reģionālos seminārus audžuģimenēm un bēruņtiesu darbiniekiem. To apmeklētājiem bija iespēja noklausīties „Sociālo pakalpojumu aģentūra” valdes priekšsēdētājas un lektores Daces Blaževičas prezentāciju par konfliktu risināšanu audžuģimenēs un Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākās ekspertes Baibas Stankēvičas stāstījumu par sociālajām garantijām ārpusģimenē esošiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Pielikumā iespējams lejuplādēt semināros izmantotās prezentācijas.

10.12.2014

28. novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konferenci "Audžuģimenes loma un iespējas audžubērna dzīves kvalitātes uzlabošanā".

Lejuplādējot pielikumus, iespējams iepazīties ar konferencē izmantotajām prezentācijām.

03.12.2014

3. decembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konferenci "Labā prakse darbā ar riska ģimenēm".

Lejuplādējot pielikumus, iespējams iepazīties ar konferencē izmantotajām prezentācijām.

25.11.2014

Piedāvājam iepazīties ar 2014. gadā notikušajos semināros bāriņtiesu priekšsēdētājiem izmantotajām prezentācijām.

 

Lai iepazītos ar prezentācijām, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

06.05.2014

Piektdien, 25. aprīlī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizēta konference „Pozitīva komunikācija skolā un internetā”.

 

Piedāvājam iepazīties ar daļu no konferencē izmantotajām prezentācijām, kā arī apskatīt fotoattēlus no pasākuma.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.10.2019