Konferenču materiāli

26.04.2010

Inspekcija aicina iepazīties ar konferences "Bērna interešu ievērošana, organizējot starpinstitucionālo sadarbību, vardarbības pret bērnu gadījumu risināšanā” materiāliem.

28.01.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina ārpusģimenes iestāžu speciālistus un citus izglītības iestāžu profesionāļus iepazīties ar 2010. gada 28. janvārī notikušā semināra bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem materiāliem.

01.12.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina ārpusģimenes iestāžu speciālistus un citus izglītības iestāžu profesionāļus iepazīties ar konferences „Bērnu disciplinēšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” materiāliem

21.11.2008

2008.gada 14.novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konferenci „Bērnu disciplinēšana izglītības iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” ar mērķi, lai internātskolu direktoriem, kā arī citiem speciālistiem būtu iespēja iegūt praktisku, noderīgu un nozarē aktuālu informāciju, ko varētu izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.04.2019