Konferenču materiāli

21.11.2008

2008.gada 14.novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konferenci „Bērnu disciplinēšana izglītības iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” ar mērķi, lai internātskolu direktoriem, kā arī citiem speciālistiem būtu iespēja iegūt praktisku, noderīgu un nozarē aktuālu informāciju, ko varētu izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem.

30.04.2008
2008. gada aprīļa konference „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

2008. gada 23. aprīlī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēja konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem” ar mērķi, lai bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem būtu iespēja iegūt praktisku, noderīgu un nozarē aktuālu informāciju, ko varētu izmantot savā ikdienas darbā, strādājot ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem.

 

Atklājot konferenci, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks akcentēja vairākas problēmas, kas rada vai saasina situāciju ar riska grupu bērniem. Būtiskākā problēma ir laika un uzmanības trūkums šiem bērniem no pašu vecāku puses, kas tiek mēģināts kompensēt ar materiāliem labumiem.

 

Vēl viena problēma ir nesamērīgi akcentētās bērnu tiesības pretstatā pienākumiem, kā arī pārāk vēlā reaģēšana uz radušos problēmu gan no atbildīgo institūciju puses, kas ne vienmēr skaidri apzinās savu atbildību un darbojas savas kompetences robežās, gan no vecāku puses, kuri pārāk vēlu pamana izmaiņas sava bērna uzvedībā.

 

Ministrs arī akcentēja nelabvēlīgo tendenci bērnus arvien agrāk šķirt no vecākiem – mūsdienu sabiedrībā bērni salīdzinoši agri tiek nodoti institucionālajā aprūpē bērnu dārzā vai, labākajā gadījumā, auklei, pēc tam ar bērna audzināšanu nodarbojas skola. Savukārt vecāki, kuriem vispirms vajadzētu nodarboties ar bērnu audzināšanu un pareizā dzīves modeļa mācīšanu, ar bērnu tiekas tikai neilgu laiku no rīta un vakarā. Taču tieši pareizas vērtību sistēmas un morāles iemācīšana jaunajai paaudzei būs tas garants, kas vienmēr palīdzēs izdarīt pareizo izvēli grūtās situācijās, teica A. Baštiks.

 

***

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa savā uzrunā atzīmēja, ka galvenais, ko pašvaldības nedrīkstētu pieļaut, ka tiek zaudēta iespēja atgūt tos riska grupas bērnus, kurus vēl var kontrolēt, kamēr viņi nav nonākuši uz pieaugušo likumpārkāpēju ceļa. Ir jāiegulda nopietns, uz profesionālu speciālistu sadarbību balstīts darbs, lai panāktu iespējami labākos rezultātus.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja A.Reinfelde konferencē norādīja, ka VBTAI 2008.gadā veiktajā aptaujā konstatēts, ka no aptaujātajām pašvaldībām gandrīz 60% tiek iekārtotas individuālas profilakses lietas un izstrādātas sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas, tomēr joprojām lielā daļā pašvaldību tas, dažādu iemeslu dēļ, netiek veikts.

Valsts policijas Galvenās policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece Alla Maceiko kā vienu no izplatītākajām problēmām minēja nepilngadīgo noziegumu skaitu, kas izdarīti grupās, kā arī noziegumu skaitu, kas izdarīti apreibinošo vielu ietekmē, un noziegumi, ko izdarījuši nepilngadīgie, kuri nestrādā un nemācās.

Valsts Probācijas dienesta Aizkraukles teritoriālās struktūrvienības vadītāja Aija Tukiša un vecākā referente Ginta Reinicāne kā pastāvošo problēmu risinājumu atzīmēja probācijas programmu īstenošanu nepilngadīgo likumpārkāpēju izglītošanā, kuras pielietojot iespējams panākt labus rezultātus. Autores uzsvēra, ka „audzinošais elements soda būtību piepilda ar saturu, attīstot cieņu pret sabiedriskās kopdzīves normām, un novēršot iemeslus, kas bijuši par pamatu likumpārkāpuma izdarīšanai”.

Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas vecākā inspektore Aija Lilienfelde iepazīstināja konferences dalībniekus ar aktivitātēm, kas šobrīd tiek realizētas bērnu izglītošanai skolās.

Izglītības valsts inspekcijas (IVI) vadītāja vietniece kontroles un juridiskajos jautājumos Andra Šenberga savā prezentācijā stāstīja, ka izpēte tikusi veikta ar mērķi noskaidrot kavējumu cēloņus, veikt izglītības iestāžu rīcības analīzi, izzināt attieksmi pret kavējumiem izglītotāju un izglītojamo vidē un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabojumiem. Informācija tikusi iegūta no pašvaldību Izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs (ārsts narkologs) Jānis Strazdiņš skaidroja atkarības cēloņus un iemeslus, norādot, ka diemžēl, atkarības iedzimst. Tāpēc atkarīgo bērni gan ģenētisku iemeslu dēļ, gan vides un audzināšanas trūkuma dēļ, ļoti bieži paši agrā vecumā kļūst par riska bērniem (ielas bērniem) ar izteiktākām atkarībām, nekā viņu vienaudži, kas nāk no normālām ģimenēm. Atkarības iemesli ir gan bioloģiski, gan psiholoģiski, gan sociāli, gan ģenētiski faktori. Savukārt visu faktoru savstarpējā ietekmē atkarība veidojas visātrāk.

Nevalstisko organizāciju konsultante un pedagogu tālākizglītotāja Ausma Pastore atzīmēja iespējas, kā mazināt prettiesiskus pārkāpumus, kā veidot drošu vidi un iekļaut sociālā riska grupas bērnus un jauniešus vietējās kopienas dzīvē. Viņa norādīja, ka to var panākt veidojot starpdisciplinārās komandas, kuras var sastāvēt no pašvaldības pārstāvjiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, bāriņtiesas pārstāvjiem, tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem. Tādējādi panākot, ka jaunieši izjutīs, ka viņu pagasts, pilsēta vai novads ir vieta, kur viņus sadzird.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.10.2019