Konferenču materiāli

Drukāt
Iespējas un resursi preventīvā darba pilnveidošanai pašvaldībās ar nepilngadīgajiem

Nevalstisko organizāciju konsultante un pedagogu tālākizglītotāja Ausma Pastore atzīmēja iespējas, kā mazināt prettiesiskus pārkāpumus, kā veidot drošu vidi un iekļaut sociālā riska grupas bērnus un jauniešus vietējās kopienas dzīvē. Viņa norādīja, ka to var panākt veidojot starpdisciplinārās komandas, kuras var sastāvēt no pašvaldības pārstāvjiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, bāriņtiesas pārstāvjiem, tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem. Tādējādi panākot, ka jaunieši izjutīs, ka viņu pagasts, pilsēta vai novads ir vieta, kur viņus sadzird.

Savukārt metodes, lai panāktu vēlamos mērķus, viņa minēja:

-          preventatīvo darbu, kas ietver situācijas analīzi, problēmas aktualizēšanu, bērnu un jauniešu vajadzību izpēti, iespēju apzināšanu, konkrētu aktivitāšu, projektu plānošanu, īstenošanu, izvērtēšanu;

-          individuālo gadījumu analīzi un risināšanu;

-          sadarbības partneru iesaistīšanu plānošanā, īstenošanā, izvērtēšanā;

-          darba grupas vietas izvēli, resursus komandas darbam.

 

A.Pastore uzsvēra, ka ir jāapzina resursi, kas ir esošajā dzīves vidē (mājas un ģimene, izglītības iestāde, vietējā sabiedriskā dzīve, brīvā laika pavadīšanas iespējas), un tās ir lieliskas iespējas sadarbībai un kopīgu mērķu sasniegšanai.

 

Pievienotajos materiālos ir pieejama A.Pastores prezentācija.


Pievienotie materiāli

 
Prezentācijas materiāls - Iespējas un resursi preventīvā darba pilnveidošanaiMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020