Konferenču materiāli

Drukāt
Izglītības valsts inspekcijas veiktās izpētes rezultāti par skolēnu mācību stundu kavējumu iemesliem

Izglītības valsts inspekcijas (IVI) vadītāja vietniece kontroles un juridiskajos jautājumos Andra Šenberga savā prezentācijā stāstīja, ka izpēte tikusi veikta ar mērķi noskaidrot kavējumu cēloņus, veikt izglītības iestāžu rīcības analīzi, izzināt attieksmi pret kavējumiem izglītotāju un izglītojamo vidē un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabojumiem. Informācija tikusi iegūta no pašvaldību Izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Izpētes rezultāti liecina, ka no 1. līdz 9. klasei ir 1396 izglītojamie, kas ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi, no tiem visvairāk ir 7. līdz 9. klašu grupā.

 

Savukārt par galvenajiem izglītības iestādes neapmeklēšanas iemesliem tiek minēti: darbs; audzina vai gaida bērnu; slinkums, gribas trūkums, nevēlēšanās mācīties vai citi subjektīvi iemesli. IVI kā ļoti izplatītu problēmu norādīja, ka lielākajā daļā situāciju vecāki atbalsta bērna izvēli vai ir bezspēcīgi to mainīt.

 

Pievienotajā materiālā ir pieejama IVI prezentācija.


Pievienotie materiāli

 
Prezentācijas materiāls - IVI izpēte par skolēnu kavējumiemMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020