Konferenču materiāli

Drukāt
Aizkraukles rajona Probācijas dienesta pieredze darbā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem

Valsts Probācijas dienesta Aizkraukles teritoriālās struktūrvienības vadītāja Aija Tukiša un vecākā referente Ginta Reinicāne kā pastāvošo problēmu risinājumu atzīmēja probācijas programmu īstenošanu nepilngadīgo likumpārkāpēju izglītošanā, kuras pielietojot iespējams panākt labus rezultātus. Autores uzsvēra, ka „audzinošais elements soda būtību piepilda ar saturu, attīstot cieņu pret sabiedriskās kopdzīves normām, un novēršot iemeslus, kas bijuši par pamatu likumpārkāpuma izdarīšanai”.

Par piemēriem tika minētas vairākas probācijas programmas – „Kā mācīt jauniešiem domāt un rīkoties atbildīgi, izmantojot vienaudžu palīdzības metodi” (EQUIP), „Vienkārši par sarežģīto” u.c., kurās bērniem ir iespēja runāt par to, kā lietas tiek risinātas viņu ģimenēs, mācīties no vecāku pieļautajām kļūdām, pašiem domāt un uzzināt par citām iespējām.


Pievienotie materiāli

 
Prezentācijas materiāls - VPD pieredze darbā ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiemMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 02.06.2020