Konferenču materiāli

Drukāt
Valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspektoru labā prakse darbā ar riska grupas bērniem, likumpārkāpumu dinamika un statistikas dati

Valsts policijas Galvenās policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece Alla Maceiko kā vienu no izplatītākajām problēmām minēja nepilngadīgo noziegumu skaitu, kas izdarīti grupās, kā arī noziegumu skaitu, kas izdarīti apreibinošo vielu ietekmē, un noziegumi, ko izdarījuši nepilngadīgie, kuri nestrādā un nemācās.

Risinājumi, viņasprāt, varētu būt sociālās korekcijas programmas, veiksmīgāka sadarbība speciālistu vidū un darbs ar ģimenēm.

 

Pievienotajos materiālos pieejams Valsts policijas sagatavotais pārskats par nepilngadīgo noziedzību un stāvokli ceļu satiksmē 2007.gada 12 mēnešos.


Pievienotie materiāli

 
VP Pārskats par nepilngadīgo noziedzību un stāvokli ceļu satiksmē 2007.gadāMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 02.06.2020