Konferenču materiāli

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konstatētās problēmas darbā ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja A.Reinfelde konferencē norādīja, ka VBTAI 2008.gadā veiktajā aptaujā konstatēts, ka no aptaujātajām pašvaldībām gandrīz 60% tiek iekārtotas individuālas profilakses lietas un izstrādātas sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas, tomēr joprojām lielā daļā pašvaldību tas, dažādu iemeslu dēļ, netiek veikts.

Savukārt galvenās problēmas vai faktori, kas kavē kvalitatīvas palīdzības sniegšanu atkarīgajiem bērniem ir: a) pakalpojumu pieejamība; b) saskaņota ārstniecības personu un policijas pārstāvju darbība, konstatējot dažādas situācijas ar reibumā esošiem bērniem; c) motivāciju un ārstēšanu no vielu atkarības var veikt tikai ar bērna paša piekrišanu; d) dažādām institūcijām nav īsti skaidra sava loma atkarību profilaksē un novēršanā.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi ieteikumus pašvaldību speciālistiem, kas palīdzētu praktiski risināt problēmas saistībā ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas un uzraudzības kārtību, problēmas papildus piespiedu līdzekļa piemērošanā, kā arī problēmas ar atkarīgo bērnu ārstēšanu.

 

Prezentācijas materiāls, kā arī izstrādātie ieteikumi pieejami tepat pievienotajos materiālos.


Pievienotie materiāli

 
Prezentācijas materiāls - VBTAI konstatētās problēmasVBTAI ieteikumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniemMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020