Konferenču materiāli

21.01.2013Drukāt
Semināra bārīņtiesām "Aktualitātes personu ar rīcībspējas ierobežojumu tiesību un iinterešu aizsardzībā normatīvo aktu grozījumu kontekstā" materiāli

Piektdien, 18. janvārī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizēts seminārs  bāriņtiesu speciālistiem "Aktualitātes personu ar rīcībspējas ierobežojumu tiesību un interešu aizsardzībā normatīvo aktu grozījumu kontekstā".

 

Publicējam semināra materiālus, kā arī saites papildus informācijas iegūšanai.

Šajā lapā http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/web_commissions?OpenView&RestrictToCategory=Juridisk%C4%81%20komisija zem attiecīgā likumprojekta (Nr: 65/Lp11  Grozījumi Civillikumā (apvienots ar Nr.53/Lp11  Grozījumi Civillikumā),  Nr: 66/Lp11  Grozījumi Civilprocesa likumā un Nr: 67/Lp11  Grozījumi Bāriņtiesu likumā) ir apskatāmi iesniegtie priekšlikumi, atzinumi un cita sarakste, kas saistīta ar grozījumu pieņemšanu minētajos likumos Saeimā.

 

Likumprojektu spēkā esošās redakcijas ar jaunajiem grozījumiem un jaunie grozījumi ar anotācijām lapas beigās ir aplūkojami šeit:

Civillikums - http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418&version_date=01.07.2013 , http://www.likumi.lv/doc.php?id=253623  ;

Civilprocesa likums - http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500&version_date=01.07.2013 , http://www.likumi.lv/doc.php?id=253447 ;

Bāriņtiesu likums - http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369 , http://www.likumi.lv/doc.php?id=253617 .

 

 

Papildus potenciāli noderīga informācija:

-          par pagaidu tiesisko regulējumu, kurš bija spēkā līdz 31.12.2012. – likums „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” - http://www.likumi.lv/doc.php?id=57034&from=off ;

-          Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pamats principu maiņai) http://www.likumi.lv/doc.php?id=205328 ;

-          27.12.2010. Satversmes tiesas spriedums "Par Civillikuma 358.panta un 364.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam" (pamats principu maiņai un jauna regulējuma izstrādei) - http://www.likumi.lv/doc.php?id=223658 .

 


Pievienotie materiāli

 
PrezentācijaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021