Izglītojošas darbnīcas speciālistiem

23.05.2012Drukāt
Pedagogus un atbalsta personālu aicina uz radošo darbnīcu otro ciklu

2011. gadā tika uzsākts radošo darbnīcu cikls pedagogiem, klašu audzinātājiem un atbalsta personālam „Pozitīvā domāšana darbā un sadzīvē”. Pirmajā ciklā tika piedāvāta iespēja pilnveidot prasmes pozitīvi domāt, sekmīgi pilnveidot darba prasmes un uzlabot saskarsmi ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.

2011.gadā kopumā tika novadītas 17 radošās darbnīcas, kurās kopumā piedalījās 287 izglītības iestāžu, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieki un citi speciālisti.

 

Ņemot vērā lielo speciālistu atsaucību un problēmas aktualitāti, VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta psihologi 2012.gadā piedāvā turpinājumu- radošās darbnīcas II ciklu „Pozitīvā domāšana darbā un sadzīvē 2”.

 

Radošās darbnīcas programma paredz iespēju nostiprināt prasmi pozitīvi domāt, rast jaunus resursus sevī, paplašināt „komforta zonu”, lai veiksmīgāk spētu izvirzīt un sasniegt savus mērķus.

 

 

 

Pieteikties radošajām darbnīcām, kā arī iegūt papildus informāciju var, zvanot pa tālruni 67359147 vai rakstot uz e-pastu: amanda.gruze@bti.gov.lv.

 

Detalizētāka informācija par radošo darbnīcu piedāvājumu un norisi atrodama pielikumā.


Pievienotie materiāli

 
Radošās darbnīcasMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.10.2018