Aktualitātes

19.05.2011Drukāt
Aktuālā informācija par bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm

Šeit iespējams iepazīties ar precizētu un aktualizētu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu sarakstu un iestāžu adresēm. Pielikumā atrodamajā dokumentā atrodama aktuālākā informācija par iestādēs atrodošos bērnu skaitu un vecumu. 

N.p.k. Teritorija Institūcijas nosaukums Adrese
1. Daugavpils Daugavpils pilsētas domes bērnunams-patversme “Priedīte”  Turaidas iela 36, Daugavpils,
2. Daugavpils Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes bērnu nams – patversme  “Auseklītis”  Komandanta iela 2, Daugavpils,
3. Jelgava Biedrība “Centrs Elizabete”  Filozofu iela 3A, Jelgava, LV -3001
4. Jelgava Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs Zirgu iela 47a,Jelgava, LV – 3001
5. Jūrmala Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde  „Sprīdītis”  Sēravotu iela 9, Jūrmala, LV - 2012
6. Liepāja Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta bērnunams Labraga iela 11, Liepāja, LV – 3402
7. Rēzekne Rēzeknes pilsētas bērnu patversme Viļānu iela 10, Rēzekne, LV - 4601
8. Rīga Reliģiskās organizācijas Pestīšanas Armijas L.Gorkšas bērnu un jauniešu māja Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001;
- Āgenskalna 3, Rīga, LV-1048
 
9. Rīga Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs Marsa gatve 16, Rīga,       LV-1082
    Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība „Apīte” Apes iela 8, Rīga,  LV - 1006
    Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība „Ziemeļi” Sudraba Edžus 11a, Rīga, LV - 1014
    Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība „Imanta” Imantas 7. līnija Nr. 4, Rīga,      LV - 1083
    Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība „Vita” Kalnciema iela 131, Rīga, LV – 1046
    Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība „Ilga” Motoru iela 3a, Rīga, LV-1056
10. Rīga SIA „Bērnu oāze” Māja "Oāze", Lauderu c. Lauderu pagasts, Ludzas novads, LV – 5722
-Biešu iela 6, Rīga. LV-1004
11. Valmiera Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras ciemats Ganību iela 3, Valmiera, LV - 4201
12. Ventspils      Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta pansionāts un bērnu nams Selga -             bērnu nams      Kuldīgas iela 237, Ventspils,
 LV – 3601
13. Alojas novads Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs Zīles "Dienesta viesnīca", Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV - 4063
14. Apes novads Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena” „Internātskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,            LV-4339
15. Baldones novads Baldones novada Sociālo pakalpojumu centrs "Mercendarbe" "Mercendarbe", Baldones l.t., Baldones novads, LV – 2125
16. Bauskas novads Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemats "Imantas 1", Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901
17. Brocēnu novads Brocēnu novada sociālās aprūpes centrs „Atpūtas” "Atpūtas", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3851
18. Cesvaines novads Nodibinājums “Fonds Grašu bērnu ciemats”  Grašu pils, Cesvaines LT, Cesvaines novads,             LV - 4871
19. Daugavpils novads Naujenes bērnu nams Daugavas iela 2, c.Krauja, Daugavpils novads, LV – 5413
20. Dobeles novads Dobeles novada Ģimenes atbalsta centrs  “Lejasstrazdi” "Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
21. Ērgļu novads Ērgļu novada Ģimenes atbalsta centrs „Zīļuks” Jaunozoliņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV-4841
22. Jelgavas novads Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrs Lietuvas 19, Eleja, Jelgavas novads, LV-3023
23. Kokneses novads Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” „Dzeguzīte”, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108
24. Krāslavas novads Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs  „Mūsmājas” Rēzeknes iela 45, Krāslava,
Krāslavas novads, LV – 5601
25. Limbažu novads Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs  “Umurga”  U.Sproģa iela 7, Umurgas pagasts, Limbažu novads,            LV-4004
26. Ludzas novads Ludzas novada bērnu nams - patversme "Ābelīte" Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716
27. Madonas novads Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli”  Jaunatnes iela 1, Ozoli,  Liezēres pagasts Madonas novads, LV - 4884
28. Ogres novads Ogres rajona pašvaldības bērnu nams Laubere Bērnu nams "Laubere", Lauberes pagasts, Ogres novads, LV-5044
29. Priekuļu novads Reliģiskās organizācijas Pestīšanas armijas Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs-internāts Skangaļi, Liepas pagasts, Priekuļu novads,  LV-4128
30. Rēzeknes novads Tiskādu bērnu nams Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,   
 LV-4636
31. Salas novads Salas novada pašvaldības aģentūra „Bāreņu nams „Līkumi”” "Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232
32. Smiltenes novads Smiltenes novada Ģimenes atbalsta centrs Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
33. Talsu novads Strazdes bērnu nams „Kāķīši”, Strazdes pagasts, Talsu novads,                         LV-3291
34. Tukuma novads Irlavas bērnu nams Bērnu nams, Irlava, Tukuma novads, LV - 3137
35. Tērvetes novads Sociālā aprūpes centra Tērvete bērnu nodaļa „Mežmalieši”,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
36. Valkas novads Valkas novada  Ērģemes bērnu nams - patversme Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
37. Ventspils novads Ventspils novada  bērnu nams  “Stikli”  Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV – 3611.
 


Pievienotie materiāli

 
Bērnu namu statistika - 2010MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 10.07.2020