Audžuģimene

26.07.2012Drukāt
Par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē par Ministru Kabineta noteikumu Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" izmaiņām, kas stājušās spēkā 2012. gada 1. aprīlī.

Minēto noteikumu 16.1. punkts paredz, ka par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu noteikti atbrīvojumi no valsts nodevas, ja persona ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un iesniedz šādu faktu apliecinošu dokumentu.

 

Vēršam uzmanību audžuģimenēm pirms došanās uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai nepieciešamības gadījumā nokārtotu audžuģimenē ievietoto bērnu personu apliecinošu dokumentu izgatavošanu, vērsties bāriņtiesā, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, lai saņemtu izziņu, ka bērns ir pašvaldības apgādībā, un kopā ar pārējiem dokumentiem iesniegtu to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020