Labās prakses piemēri

20.10.2010Drukāt
Biedrība „Asociācija Dzīvesprieks”

Biedrība “Asociācija “Dzīvesprieks” dibināta 1994. gadā ar mērķi sniegt atbalstu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem Latvijā.

 

Asociācija “Dzīvesprieks” nodrošina sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un profesionālo pamatizglītību jauniešiem vecumā no 15-18 gadiem.

 

Dzīvesprieka” patronese ir viņas majestāte Zviedrijas karaliene Silvija.

 

  

Vadmotīvs

 

“Dzīvesprieka” mērķa grupas jaunieši bioloģiskajās ģimenēs un institūcijās parasti nav saņēmuši tādu aprūpi, kas nodrošinātu adekvātu personības attīstību, kas garantē jaunietim spēju veidot stabilas darba un sociālās attiecības.

Šādi jaunieši savas dzīves laikā ir cietuši no dažāda veida vardarbības, kā arī piedzīvojuši nozīmīgus zaudējumus.

 

 

Uzņemšana

 

Uzņemam meitenes un zēnus ar atestātu par pamata izglītību, un bez atestāta ar liecību, kā arī jaunieti bez pamata izglītības.

Audzēkni uzņemam visa mācību gada laikā.

Mācību ilgums ir atkarīgs no individuālās vajadzības un tas var būt līdz 3 gadiem

 

 

Sociālā rehabilitācija

 

LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvalde ir reģistrējusi ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūciju “Dzīvesprieks” sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

“Dzīvesprieks” piedāvā sociālās rehabilitācijas programmu, kuras pamatprincipi ir:

-drošas vides radīšana,

-iespēja veidot stabilas attiecības,

-iespēja sekmīgi atrisināt līdz šim neatrisinātos personības attīstības uzdevumus. 

Alkoholisms un narkomānija ir plaši izplatīta problēma sabiedrībā.

“Dzīvespriekā” notiek darbs ar jauniešiem, lai mācītos un nākotnē dzīvotu veselīgu dzīvi bez atkarību izraisošam vielām.

 

 

Veselā miesā vesels gars

 

„Dzīvesprieks” ir vienīga ārpusģimenes aprūpes institūcija, kas piedāvā sporta aktivitātes kā sociālā darba metodi.

 Ir trīs sporta virzieni:

-vispārējā fiziskā sagatavotība,

-sporta spēles (basketbols, volejbols, futbols),

-riteņbraukšana.

 

 

Izglītība

 

Asociācija “Dzīvesprieks” ir reģistrējusi LR Izglītības un Zinātnes Ministrijā arodskolu “Dzīvesprieks” un tā ir ieguvusi akreditāciju 2003. gada 19. decembrī.

Jauniešiem ir iespēja apgūt profesionālās pamata izglītības programmas:

-šuvēja palīgs

-galdnieka palīgs

-pavāra palīgs

-remontstrādnieks

Programmas ir izstrādātas kopā ar LR IZM un Latvijas uzņēmumiem.

Sadarbībā ar uzņēmumiem tiek nodrošinātas prakses vietas un iespējamā nodarbinātība pēc apmācības beigām.

 

 

Dzīves mācība

 

Programmas mērķis ir mācību procesa rezultātā pilnveidot jauniešu dzīves prasmes

-pilnveidot sadarbības prasmes,

-sekmēt veselīga dzīvesveida paradumus,

-nostiprināt zināšanas par ekoloģiju,

-sekmēt radošo darbību,

-nostiprināt zināšanas par savu valsti.

-pilnveidot zināšanas par lietišķajiem rakstiem,

-iepazīstināt ar deju un tās daudzveidību un pielietošanu.

 

“Dzīvespriekā” apgūst angļu valodu un datora apmācību.

 

 

Interešu izglītība

 

Jauniešiem ir iespēja saturīgi un patīkami pavadīt brīvo laiku, pilnveidot savu personību un celt pašapziņu.

Jauniešu intereses ņemot vērā, tiek piedāvāts apmeklēt:

-keramikas,

-vizuālās mākslas,

-teātra,

-dziedāšanas,

-ģitāras nodarbības.

 

 

Kultūra un sabiedriskā dzīve

 

“Dzīvespriekā” tiek organizēti un svinēti dažādi svētki, kā arī senie latviešu tautas svētki un tradīcijas.

Organizējam ekskursijas, mācību braucienus, izbraukumus uz teātra izrādēm, kultūras un sporta pasākumiem.

 

 

Atgriezeniskā saite

 

“Dzīvesprieks” uztur kontaktus ar bijušajiem audzēkņiem.

Gaidām ciemos un arī paši braucam pie bijušajiem audzēkņiem.

Palīdzam un dodam padomus.

Par šiem gadiem „Dzīvesprieku” ir pabeiguši vairāk nekā 200 jaunieši. Starp šiem jauniešiem vairāk nekā 90% ir spējuši nodibināt stabilas dzīves un darba attiecības vai arī turpina mācīties.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.10.2018