Pašvērtējums

01.09.2015Drukāt
Aicinājums bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm veikt pašvērtējumu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumu Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” 3.1. apakšpunktu, regulāri pārbauda bērnu personisko un mantisko interešu nodrošināšanu visās ārpusģimenes aprūpes institūcijās. Minēto pārbaužu laikā izlases kārtībā tiek pārbaudītas ārpusģimenes aprūpes institūcijā dzīvojošo bērnu personas lietas, pievēršot uzmanību, vai attiecīgās institūcijas vadītājs un speciālisti ievēro normatīvo aktu prasības bērnu personisko un mantisko interešu nodrošināšanā, piemēram, Ministru kabineta 2003. gada 3. jūnija noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pamatojoties uz pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem/trūkumiem, inspekcija ir uzdevusi/ieteikusi tos novērst.

Vērtējot bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaužu rezultātus, inspekcija secinājusi, ka ārpusģimenes aprūpes institūcijas ne vienmēr veikušas nepieciešamās darbības, lai bērnu personas lietās būtu vajadzīgie dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus secināts, ka institūcijas atkārtoti pieļauj tos pašu pārkāpumus. Līdz ar to, inspekcija aicina ārpusģimenes aprūpes institūcijas veikt pašvērtējumu, tādejādi izvērtējot institūcijas veiktās darbības un veicamās darbības, nodrošinot bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanu.

 

Kontroljautājumi pašnovērtējuma veikšanai atrodami pielikumā.


Pievienotie materiāli

 
KontroljautājumiMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.11.2020