Aktualitātes

26.07.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē par Ministru Kabineta noteikumu Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" izmaiņām, kas stājušās spēkā 2012. gada 1. aprīlī.

29.03.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2011. gadā kopsavilkumu. Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

02.02.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija jau informēja, ka ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010. gada 27. decembra spriedumu Nr.2010-38-01 "Par Civillikuma 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam" Civillikuma 358. un 364. pants tika atzīti par neatbilstošiem Satversmei un spēkā neesošiem no 2012. gada 1. janvāra un patlaban Latvijā nepastāv tiesiskais mehānisms, kādā var ierobežot personas rīcībspēju.

25.01.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aizsāk jaunu metodiskās palīdzības sniegšanas praksi bāriņtiesām, proti, metodiskās dienas bāriņtiesās. Pirmais šāda veida pasākums notika šī gada 24. janvārī Bauskā un tajā piedalījās Bauskas novada, Vecumnieku novada, Iecavas novada un Rundāles novada bāriņtiesas.

04.01.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē, ka ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010. gada 27. decembra spriedumu "Par Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk – Civillikums) 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pantam" Civillikuma 358. un 364. pants tika atzīti par neatbilstošiem Satversmei un spēkā neesošiem no 2012. gada 1. janvāra.

20.12.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – inspekcija) atgādina, ka šī gada 14. oktobrī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (turpmāk tekstā – noteikumi). Atbilstoši noteikumu prasībām, līdz 2011. gada 1. februārim inspekcijā (Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002) iesniedzami ikgadējie valsts statistikas pārskati par darbu 2011. gadā.

28.11.2011

PAPILDINĀJUMS.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir informējusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ka kredītiestāde, kura būs tiesīga veikt pārskaitījumus no Latvijas Krājbankas konta uz kontu, kas atvērts citā kredītiestādē, būs banka „Citadele”. Šo finanšu operāciju personas varēs veikt, sākot no 29. novembra. Kā obligāta prasība no FKTK puses bāriņtiesām - lēmumu lemjošā daļā norādīt bērna vai rīcībnespējīgās personas kodu.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.10.2017