Aktualitātes

13.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2015. gadā kopsavilkumu".

 

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

16.02.2016

Piedāvājam iepazīties ar pārskatu par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2015. gadā rīkotajiem bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināriem.

 

 

Ar pārskatu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

18.01.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija) atgādina, ka atbilstoši  Ministru kabineta noteikumu Nr. 763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (turpmāk tekstā – noteikumi) prasībām, līdz 2016. gada 1. februārim inspekcijā iesniedzami ikgadējie valsts statistikas pārskati par bāriņtiesas darbu 2015. gadā.

11.01.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, turpinot aizsāktās diskusijas ar bāriņtiesu darbiniekiem par aktuāliem jautājumiem, 2016.gada 19.janvārī rīko diskusiju par jaunākajiem grozījumiem normatīvajos aktos – Bāriņtiesu likumā, Civillikumā, Civilprocesa likumā.

 

          Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā, ka esam reģistrējuši jau maksimālo dalībnieku skaitu, dalībnieku pieteikšanās diskusijai tiek pārtraukta.

17.09.2015

Informējam, ka, ņemot vērā līdzšinējā periodā konstatētos problēmjautājumus bāriņtiesu darbā, kas saistīti ar bāriņtiesas pienākumu pārstāvēt bērna intereses kriminālprocesā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2015. gada 2. oktobrī organizē diskusiju bāriņtiesu darbiniekiem - “Bāriņtiesas loma kriminālprocesā”.  

Tikšanās notiks Labklājības ministrijas telpās – Skolas ielā 28, 6. stāva zālē.

Diskusijā piedalīsies Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns.

08.09.2015

Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu iesniegto ikgada valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesu darbu 2014. gadā analīzi.

07.07.2015

Analizējot pārbaužu aktos fiksētos trūkumus un nepilnības, inspekcija secinājusi, ka bāriņtiesas savā darbībā ne vienmēr pilnvērtīgi un atbilstošā kvalitātē veic normatīvajos aktos noteiktos pasākumus bērnu personisko interešu un tiesību aizsardzībai, turklāt dažos gadījumos vienus un tos pašus  trūkumus pieļauj sistemātiski gadu no gada. Tādējādi, papildus inspekcijas veiktajām lietu pārbaudēm, kurās tiek pārbaudīta bāriņtiesu darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un tiek uzdots novērst konstatētos trūkumus un nepilnības konkrētos termiņos, inspekcija aicina bāriņtiesas veikt arī regulāru iestādes darba pašvērtējumu, kas dotu skaidru priekšstatu par katras lietas gaitu, jau veiktajām un vēl veicamajām darbībām pilnvērtīgai bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai.

 

Pielikumā atrodamas pašvērtējuma veidlapas un detalizētāka informācija par pašvērtējuma veikšanu.

18.06.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi metodiskos ieteikumus par mediācijas izmantošanu bāriņtiesas darbā.

 

Ar to var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

09.04.2015

Piedāvājam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotās vadlīnijas "Par Latvijas Republikas Civillikuma 169.panta piemērošanu bāriņtiesu darbā".

 

Ar tām var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

18.03.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2014. gadā kopsavilkumu".

 

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2019