Aktualitātes

28.11.2011

PAPILDINĀJUMS.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir informējusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ka kredītiestāde, kura būs tiesīga veikt pārskaitījumus no Latvijas Krājbankas konta uz kontu, kas atvērts citā kredītiestādē, būs banka „Citadele”. Šo finanšu operāciju personas varēs veikt, sākot no 29. novembra. Kā obligāta prasība no FKTK puses bāriņtiesām - lēmumu lemjošā daļā norādīt bērna vai rīcībnespējīgās personas kodu.

 

17.10.2011

Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka šī gada 14. oktobrī stājas spēkā jauni 2011. gada 4. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību".

27.09.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, turpinot aizsāktās diskusijas ar bāriņtiesas darbiniekiem par aktuāliem jautājumiem, aicina bāriņtiesu priekšsēdētājus uz tikšanos 2011. gada 4. oktobrī, lai piedalītos diskusijā par Administratīvā procesa likuma piemērošanu bāriņtiesu darbā.

03.03.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, turpinot pagājušajā gadā aizsāktās diskusijas ar bāriņtiesas darbiniekiem par aktuāliem jautājumiem, aicina bāriņtiesu priekšsēdētājus 2011. gada 17. martā piedalīties diskusijā par lietu piekritības jautājumiem.

11.01.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – inspekcija) atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumu Nr. 361 „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību” (turpmāk tekstā – noteikumi) prasībām līdz 2011. gada 1. februārim inspekcijā (Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002) iesniedzami ikgadējie valsts statistikas pārskati par darbu 2010. gadā.

12.07.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2010. gada 21. jūlijā plkst. 10:30 Liepājā, Graudu ielā 45, organizē informatīvu semināru Kurzemes reģiona bāriņtiesām.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019