Aktualitātes

10.02.2010
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 7. punktā noteikto ar 2009. gada 1. oktobri darbu uzsāk novadu bāriņtiesas. Bāriņtiesu lietvedības sakārtošanas procesā aktualizējies jautājums par lietu par bērna privatizācijas sertifikātu izlietošanas reģistrāciju jaunizveidoto bāriņtiesu lietu reģistros.
10.02.2010
Ar 2009. gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Bāriņtiesu likuma 15.pantā, kas paredz noteiktus amatu savienošanas ierobežojumus.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2019